Hoe doorzichtig wilt u zijn?

20 februari 2017 Arnold Poelstra | EY | Belastingadviseurs LLP

Prinsjesdag 2016 ligt alweer een tijd achter ons. Het jaareinde nadert en dat betekent voor een paar fiscale items dat er wellicht actie nodig is. In eerdere columns heb ik geschreven over de zogenaamde BEPS regelgeving vanuit de OECD. Naast de verplichte documentatie met betrekking tot interne verrekenprijzen over de landsgrenzen heen (deze moeten bij het doen van aangifte over 2016 op orde zijn), heeft BEPS ook gevolgen voor de Inovatiebox in de Nederlandse vennootschapsbelasting.

De achtergrond van de wijzigingen in de Innovatiebox is dat men de faciliteit alleen daar wil toepassen waar ook daadwerkelijk de S&O uitgaven worden gedaan. Het uitbesteden van ontwikkelwerkzaamheden naar groepsmaatschappijen kwalificeert dus niet meer voor toepassing van de box bij de opdrachtgever. Ook wijzigt het toegangsbewijs voor de box. Het enkel exploiteren van een octrooi/patent kwalificeert niet meer. Voor toegang tot de Innovatiebox moet, ook bij de exploitatie van een octrooi/patent, een S&O verklaring kunnen worden getoond. Dit alles gaat in per 1 januari 2017. Maar er geldt overgangswetgeving voor bestaande innovatieboxafspraken. Deze overgangswetgeving eindigt in 2021. Heeft u nu een ‘prettige’ afspraak met de fiscus over toepassing van de box, probeer deze dan zo maximaal mogelijk te verlengen. Idealiter tot juli 2021. Het is het proberen waard.

Dit voor wat betreft de fiscale techniek. Wat mij de laatste maanden opvalt in gesprekken met ondernemers is dat de mindset aan het veranderen is waar het gaat om transparantie in de bedrijfsvoering. In mijn eigenvakgebied gaat het dan over (bijvoorbeeld) hoe ver wil men gaan bij het vermijden van belastingheffing en hoe open en actief wil je zijn naar de belastingdienst over alle ins en outs van de bedrijfsvoering. De roep om openheid vanuit de samenleving en de daaruit voortvloeiende reputatie van een individuele ondernemer gaat echter veel verder dan financiële gegevens. Dit wordt echt een thema. Ondernemers willen (of moeten soms ?) laten zien dat ze bezig zijn met duurzaamheid op het gebied van milieu en arbeid, maar ook dat men gepast omgaat met databeveiliging en persoonsgegevens waarover men in het kader van de bedrijfsvoering beschikt. Gaat daar iets mis, dan kan dat leiden tot grote (reputatie)schade. Hoe toon je aan dat je hier bewust mee bezig bent ? De term ‘integrated reporting’ bij het schrijven van een jaarverslag komt hierbij om de hoek kijken. Een compleet jaarverslag waarin, naast financiën, personele ontwikkelingen, een toekomstvisie, acquisities en desinvesteringen ook aandacht wordt besteed aan de relatie van een onderneming met de buitenwereld. En waarin ook door een onafhankelijke derde wordt verklaard dat de opgenomen duurzaamheidsparagraaf, het omgaan met data zoals weergegeven in de rapportage, enzovoorts, ook strookt met hetgeen binnen de onderneming daadwerkelijk is aangetroffen, lijkt een nieuwe trend te gaan worden. Het publiek heeft hier ook behoefte aan in deze veranderende wereld. Of je nu een kleine onderneming runt of een multinational, de reputatie van de tent is alles. Laat dan ook maar zien dat je er alles aan doet om deze hoog te houden. Jaarverslag 2016; eerste integrated report?

Wilt u in contact komen met Arnold Poelstra of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.