Kennisplatform voor Oost Nederland
Martin Noeverman
Noeverman Commercieel Advies Commercieel Advies

Transport als sleutelrol in bedrijfssucces

De transportmarkt heeft het zwaar. E-commerce groeit in een snel tempo en heeft de toch al krappe capaciteit verder onder druk gezet. Ondertussen rijzen als gevolg van de sterke vraag de prijzen voor containervervoer ook nog eens de pan uit. Kortom, het lijkt niet aantrekkelijk om strategisch in te zetten op transport. Niets is minder waar.

Vervoer van grondstoffen en eindproducten wordt vaak gezien als noodzakelijk kwaad. Hier verdien je immers geen geld mee, net als met de financiële administratie of het personeelsmanagement. Transport is echter wel bepalend voor het succes van je business, blijkt uit recent onderzoek. Er bestaat een verband tussen de mate waarin bedrijven financieel presteren en de mate waarin het management het strategisch belang van transport inziet. Een drietal strategische keuzes:

1. Houd je blik extern gericht

Transport draagt indirect bij aan je dienstverlening richting klanten. Leg de nadruk op het verhogen van de transportwaarde door hoogwaardige diensten te leveren, in plaats van je blind te staren op het verlagen van de kosten per levering. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig melden van vertragingen of de voorraad van de klant in het oog houden. 

2. Neem een early adopterrol aan

De transportmarkt is onderhevig aan verandering. Investeren in technologie is een succesvolle manier om in te spelen op veranderingen. Dit hangt nauw samen met automatisering en het verhogen van de transportwaarde.

3. Verhoog de efficiëntie

Efficiënt transportmanagement is belangrijk om hoogwaardige diensten te kunnen leveren aan klanten. Dit realiseer je door in te zetten op verhoogde zichtbaarheid van vracht en betere communicatie met vervoerders. Werk met oplossingen waarmee je vracht realtime kunt volgen, zodat je precies weet wat de status van een zending is en hierop kunt acteren. Verhoogde efficiëntie van transport is ook een oplossing voor het capaciteitsprobleem in de sector.

Het loont dus om strategisch in te zetten op transport. Bekijk je huidige aanpak kritisch en bedenk met welke – soms kleine – aanpassingen je een aantoonbaar verschil kunt maken. En vergeet niet: zet altijd de dienstverlening richting klanten centraal.

Martin Noeverman
Noeverman Commercieel Advies
en TWX CARGO B.V. (m.i.v. juli 2022)

Delen via

Zoeken naar: