Eric Krabbe

Djopzz | Mens & Loopbaan

Eric Krabbe is directeur van Djopzz, dat is gespecialiseerd in mens en loopbaan. Als verbindende schakel op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering en poolbeheer helpt zijn bedrijf klanten de tijdelijke inzet van arbeidskrachten te regisseren. Voor meer informatie: www.djopzz.nl.

“Verwachtingsmanagement op de arbeidsmarkt”

Al jaren ervaren we dat studenten direct na hun opleiding niet helemaal of helemaal niet aansluiten bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Er wordt veel geld gestoken in stimuleringsmaatregelen om het onderwijs anders of beter in te richten, zodat de aansluiting op het bedrijfsleven optimaliseert. … Lees meer

‘Flexibiliteit is continuïteit’

Flexibilisering van de arbeidsmarkt, participatiewet, doelgroepenregister. Thema’s die ik dagelijks vanuit verschillende perspectieven tegenkom. De afgelopen periode waren ze heel actueel en bij het nieuw te vormen kabinet staan ze hoog op de agenda. We weten dat het voor mensen belangrijk is om te werken. … Lees meer