Mark van Schie

INcompanyCASSO | Incassospecialist

Mark van Schie is eigenaar van INcompanyCASSO uit Groenlo. Mark van Schie is naast de algemene incasso zaken, gespecialiseerd in het behandelen van zaken die voortvloeien uit verzekeringsfraude. Het incasseren van gemaakte onderzoekskosten en/of terugvorderen van een onterechte schade-uitkering. Mark van Schie deelt zijn kennis en ervaringen uit de incasso praktijk met de ondernemers in zijn vaste columns. Voor vragen kunt u rechtstreeks contact met hem zoeken. Mark van Schie is ook te vinden op LinkedIn en te volgen op Twitter.

Wie zwijgt, stemt toe

Als incassogemachtigde probeer ik zoveel mogelijk dossiers ‘in der minne’, dus buiten de rechter om, op te lossen. Helaas lukt dat niet altijd. Gebeurt er dan niets meer met het dossier? Dat hangt van de schuldeiser af. Wanneer een vordering niet vrijwillig wordt betaald (meestal draaien … Lees meer

Verplicht gunnen

Bedrijven onderling doen over het algemeen op de pof zaken met elkaar. Ook met particulieren (consumenten) is dit eerder regel dan uitzondering. De meeste facturen die ik onder ogen krijg, kennen een betaaltermijn van veertien of dertig dagen. Veel facturen worden op tijd betaald maar … Lees meer

Liever bovenop

Omzet maken en een factuur kunnen sturen is fijn, maar wat te doen als betaling uitblijft? Ik merk dat veel cliënten het niet prettig vinden om bij de klant te vragen waar het geld blijft. Het wordt als noodzakelijk kwaad beschouwd, typisch van die klusjes … Lees meer

Altijd in de problemen

Als incassospecialist kom je doorlopend met problemen in aanraking. Kleine problemen over een niet betaalde APK of dierenartsbehandeling maar ook serieuze problemen zoals oplichting, forse huurachterstanden of vechtscheidingen. In de praktijk merk je dat wij, met zijn allen, direct denken in stereotypen. Bijvoorbeeld het omaatje … Lees meer