MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden werken aan betere arbeidsmarkt

7 februari 2019 Nieuws

‘We hebben werk zat, maar geen mensen om het te kunnen doen!’ Deze opmerking horen we regelmatig van ondernemers. Het is echt een probleem. Er zijn op dit moment heel veel openstaande vacatures, maar ondernemers kunnen geen geschikte kandidaten vinden. Even een cijfer: 1 op de 3 werkgevers kan op dit moment geen geschikt personeel vinden. Een derde! Vooral de ICT-sector kampt met tekorten, op de voet gevolgd door de bouw, installatiesector, transport en logistiek, zorg en onderwijs, blijkt uit publicaties van het UWV

Het dwingt ondernemers om heel creatief op de arbeidsmarkt te opereren. Nu al heeft de krapte grote gevolgen. Voor de energietransitie bijvoorbeeld moet veel gebeuren, maar in de installatiebranche is het moeilijk om zonnepanelen en warmtepompen aan te leggen als er geen gekwalificeerd personeel is. En vraag eens een schilder? Je bent eind volgend jaar aan de beurt om je huis te laten schilderen. En op de snelweg zien we steeds vaker busjes van vele diverse bedrijven met achterop de ‘schreeuw om mensen’.

De andere kant van het verhaal is dat er nog steeds veel mensen werkloos thuis zijn. Mensen zitten aan de kant, in welke regeling of vorm dan ook. Als er genoeg werk is en nog steeds werkloosheid, wat is dan het probleem? Deels in het activeren van werknemers. Het arbeidsfit maken van mensen die soms lang niet gewerkt hebben kost tijd, onder andere voor het aanleren van sociale vaardigheden, scholing en opleiding. Maar het kan en moet wel. Als elke instantie en organisatie zijn verantwoordelijkheid neemt, dan maken we stappen vooruit. En iedereen snapt dat dit niet zomaar gebeurd is. VNO- NCW Midden en MKB-Nederland Midden werken samen met provincies, branches, onderwijs, werknemersorganisaties en arbeidsmarktinstellingen aan het vlot trekken van de arbeidsmarkt, onder andere in projecten die een gunstige invloed hebben op het aanbod van werkzoekenden.

Enerzijds zijn de projecten gericht op het aanboren van nieuwe groepen mensen met verschillende talenten, achtergronden en opleidingen, anderzijds op het langer vitaal en inzetbaar houden van de eigen medewerkers. Waar zijn er nog medewerkers te vinden? We willen een paar projecten de revue laten passeren.

Statushouders
Een doelgroep die misschien wel vergeten wordt zijn de statushouders:, asielzoekers met een voorlopige en voorwaardelijke verblijfsvergunning. Zij mogen werken. Een mooi voorbeeld is het project van Werkzaak Rivierenland. Hier wonen circa vijfhonderd werkzoekende statushouders. Waar de traditionele inburgering ervan uitgaat dat statushouders eerst de taal leren en pas na het afronden van de inburgeringscursus aan het werk gaan, wil Werkzaak Rivierenland deze twee zaken combineren. Dus enerzijds een opleiding en tegelijkertijd extra taalles. Voor dit jaar wil Werkzaak een training ontwikkelen voor werkgevers die overwegen statushouders in dienst te nemen. Ook wil de organisatie verder kijken of inburgeren en werken beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat iemand bijvoorbeeld niet beperkt wordt in het vinden van een baan omdat hij of zij op bepaalde momenten naar taalles moet. Het Ministerie van SZW volgt het project, waardoor het ook uitgerold kan worden over andere regio’s.

Vouchers technische branches
In veel regio’s en provincies bestaan regelingen om werkzoekenden, maar ook werkenden te ondersteunen. In Overijssel en Gelderland is dit het Overijssels- Gelders Vakmanschap. Beide provincies willen het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken worden bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen aan elkaar gebundeld in actieplannen voor de betreffende provincies. Daarmee ontwikkelen de partijen samen gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de (technische) arbeidsmarkt beter te laten functioneren, bijvoorbeeld door opleidingsvergoedingen (van 1.000 tot 3.000 euro), vouchers, arbeidsmarktcoaches en andere ondersteuning.

Op naar de 100.000 banen
De marktsector heeft toegezegd om in 2026 met 100.000 extra banen te komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Eind 2017 heeft de marktsector al ruim 30.000 extra banen gecreëerd. Ook deze doelgroep kan interessant zijn om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Door werkprocessen net iets anders in te richten, kunnen mensen met een arbeidsbeperking goed worden ingepast in de werkorganisatie. Doordat taken anders worden ingedeeld (jobcarving) kan ook dit bijdragen aan het beperken van tekorten op de arbeidsmarkt. Voor ondernemers zijn goede medewerkers de basis van ieder succesvol bedrijf. Het aannemen van mensen met een beperking biedt u de mogelijkheid om uw team te versterken met zeer gemotiveerde medewerkers. En het levert uw organisatie nog meer voordelen op: meer diversiteit, medewerkers kunnen zich meer bezighouden met kerntaken doordat nieuwe collega’s hen werk uit handen nemen, betere werksfeer en minder ziekteverzuim, goodwill bij uw klanten, een streepje voor bij aanbestedingen (social return on investment), en rendement in productiviteit door gebruik te maken van ondersteuningsmiddelen.

En wie kunnen we dan een kans geven
op werk en hoe kunnen we die inzetten om het werk te verlichten? Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen, mensen met een Wsw-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen, mensen met een WIW- of ID-baan en leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs. Het kunnen zomaar familieleden, kennissen of uw buren zijn. Er zijn genoeg mooie voorbeelden in de regio. Kijk hiervoor op www.opnaarde100000.nl, het portal van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland met alle informatie over de Banenafspraak. Een werkplek voor mensen met een beperking kan de opstap zijn naar een baan bij een werkgever. Er is dan sprake van een win-win situatie.

Vitale medewerkers
Het verkrijgen van medewerkers is één aspect, het behouden van medewerkers is minstens zo belangrijk. Vanuit MKB- Nederland en ONVZ wordt al een aantal jaar de verkiezing ‘Vitaalste bedrijf van Nederland’ georganiseerd. Onder het motto: hoe houdt de ondernemer de medewerkers fit. Want dat is voor productieve medewerkers belangrijk. Op dit moment zijn de provinciale winnaars bekend.De winnaar in Overijssel is Kuipers Logistics uit Oldenzaal. En in Gelderland is Biohorma uit Elburg uitgeroepen tot Het Vitaalste Bedrijf. Biohorma, onderdeel van de Zwitserse Bioforce AG groep en producent van A.Vogel, is de grootste producent van natuurlijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de Benelux. Beide bedrijven zetten in op duurzame inzetbaarheid. Bij Kuipers Logistics staan rust, reinheid en regelmaat centraal: zo zijn alle functies dubbel bezet, zodat wie vrij
is, ook echt vrij is. Medewerkers worden gestimuleerd om te luisteren naar hun lichaam: wie moe is moet de truck aan
de kant zetten, ook al is het vlak bij de eindbestemming.

Medewerkers van Biohorma gaan een aantal keer per jaar in gesprek met een coach over het verbeteren van hun persoonlijke inzetbaarheid. Ook heeft het bedrijf in 2016 het FIT-programma opgestart, bestaande uit een duurzame inzetbaarheidsscan, een- op-een-adviesgesprekken, workshops en lezingen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Zomaar twee bedrijven die inzetten op vitale medewerkers en daardoor een aantrekkelijke werkgever zijn. Maar zeker zo belangrijk is dat ze medewerkers productiever maken. En ook dat is een deel van de oplossing van de krapte op de arbeidsmarkt.