Port of Zwolle gastheer voor internationale bijeenkomst voor verduurzaming binnen havengebieden

25 april 2019 Economie

Port of Zwolle, het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel, wil een duurzame binnenhaven zijn en zich daarmee onderscheiden. Om hier stappen in te maken, is Port of Zwolle aangesloten bij het Europese project ‘DUAL Ports’, een interregionale samenwerking. ‘In de regio zijn verschillende bedrijven bezig met duurzaamheid. Wij
helpen bedrijven daar graag bij’, aldus Jeroen van den Ende, managing director van Port of Zwolle.

‘Duurzaamheid is belangrijk voor een goede toekomst’, zegt Van den Ende. ‘We zijn aan de volgende generaties verplicht om goed te zorgen voor de aarde. Bovendien heeft duurzaamheid ook economische waarde. Als havenbedrijf willen we ons dan ook onderscheiden met duurzame maatregelen en regelingen. Dat maakt Port of Zwolle aantrekkelijk voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Wij dragen graag bij aan de duurzaamheidsdoelen van bedrijven in ons havengebied en die van andere bedrijven die willen vervoeren over water.’

DUAL Ports
In 2016 heeft Port of Zwolle zich aangesloten bij het Europese project DUAL Ports. Havens in België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Schotland werken samen op het gebied van duurzaamheid. Het gezamenlijke doel is minder CO2-uitstoot in de havens. Een van de manieren om dat te bereiken, is het gebruik van een LNG-terminal in de haven. LNG is vloeibaar aardgas. Het staat bekend als een schoner en goedkoper alternatief voor de brandstoffen die normaal voor transport gebruikt worden.

‘In Denemarken zijn ze volop bezig met LNG. Van hen horen we wat wel werkt en wat niet werkt. We leren van elkaar, door bijvoorbeeld de ‘best practices’ te delen van interregionale projecten. Dat gaan we ook doen op woensdag 24 april en donderdag 25 april. Dan staat er weer een tweedaagse bijeenkomst gepland en ontvangen we de internationale gasten hier in Zwolle. Uiteraard zijn de bedrijven uit de regio ook hierbij betrokken en voor uitgenodigd.’

Ambitie
Een van de maatregelen die Port of Zwolle wil treffen, heeft betrekking op het havengeld, de vergoeding voor havenfaciliteiten. Van den Ende geeft aan dat Port of Zwolle op het gebied van duurzaamheid grote ambities heeft. ‘We willen bedrijven die duurzaamheid belangrijk vinden, deze kant op trekken. Onze verwachting is dat vervoer over water toeneemt. Enerzijds door nieuwe business die voortkomt uit het aantrekken van de economie. Anderzijds vanwege behoefte aan duurzaam vervoer. Want, vervoer over water levert co2-besparing op. Op één schip kun je hetzelfde kwijt als in honderd vrachtwagens.’