Kennisplatform voor Oost Nederland

RW Advies loodst opdrachtgevers door circulaire sloopproces

Geplaatst op 31 juli 2020

Steeds meer woningcorporaties en gemeenten laten incourant vastgoed circulair slopen. Dat wil zeggen dat bouwmaterialen na inventarisatie gedemonteerd worden waarna ze weer een tweede leven krijgen in andere gebouwen of als grondstof dienen voor nieuwe producten. RW Advies uit Hardenberg kan deze opdrachtgevers totaal ontzorgen bij dit soort sloopprojecten en onafhankelijk adviseren. Daarnaast is het ingenieursbureau actief in de omgang met gevaarlijke stoffen en het uitvoeren van bouwkundige inspecties en trillingsmetingen.

Directeur-eigenaar Peter Rooselaar is al sinds 1997 actief in de asbest- en sloopbranche en vanaf 2009 zelfstandig ondernemer. Met zijn ruime ervaring en kennis van gevaarlijke stoffen en (circulaire) sloop is RW Advies een graag geziene gast bij veel gemeenten en corporaties in Noord- en Oost-Nederland.

Rooselaar: “Opdrachtgevers schakelen ons vaak in voor een totaaltraject van vergunningentraject, asbestinventarisatie, circulair sloopbestek, aanbesteding en gunning, tot en met directie en toezicht op de uitvoering. Vaak ontbreekt de capaciteit en/of de kennis op die vakgebieden en brengen ze die taken dan graag bij ons onder. Wij zitten in een volledig onafhankelijke positie en daar zit ook onze meerwaarde. Slopen en asbest saneren heb ik in de praktijk geleerd; ik vind het na al die jaren nog steeds intrigerende materie. Geen werk is hetzelfde.”

Circulair slopen

Circulair slopen is zijn passie. Het is Rooselaars taak om voor zijn opdrachtgevers het circulaire sloopproces richting en sturing te geven. “Een beste en slechte methode bestaan niet, maar er zit wel een groot verschil tussen recycling en circulariteit. Tot voor kort zag je gesloopt beton als menggranulaat onder wegen verdwijnen, maar tegenwoordig wordt dat secundaire beton gebroken voor toeslagmateriaal in nieuwe betonproducten. Uiteindelijk moeten we er naartoe dat alle woningen modulair ge- en verbouwd worden, zodat alle bouwmaterialen demonteerbaar zijn en weer opnieuw ingezet kunnen worden.”

Rooselaar merkt nog wel dat er allerlei belemmeringen zijn om circulair te slopen. Een nieuwe balk in de bouwmarkt is vaak nog goedkoper dan een balk uit een sloopproject. Daarnaast speelt het Bouwbesluit sloopmateriaal parten, want vaak voldoet het niet aan de (constructieve) eisen. Volgens Rooselaar hoeft dat laatste echter geen hindernis te zijn. “Het kantelpunt qua prijs is nog niet bereikt, maar grondstoffen worden steeds schaarser, dus de waarde van secundaire materialen wint steeds meer aan belang.”

Prijstechnische belemmeringen

RW Advies heeft al een behoorlijk trackrecord opgebouwd met circulaire sloopprojecten, zoals schoolgebouwen, sporthallen, bedrijfshallen, flats van corporaties en utiliteitsgebouwen. Een optimale referentie is een vrieshuis in Zwolle waar nagenoeg alle bouwelementen gedemonteerd werden en 1:1 werden overgezet in een ander nieuwbouwproject. “Dat is een extreem voorbeeld van optimaal hergebruik, maar dat komt helaas nog weinig voor. Het is vaak een prijstechnisch verhaal. Als de overheid circulair slopen zou subsidiëren, helpt dat zeker opdrachtgevers om daarvoor te kiezen.”’

Overige diensten

Naast advies en begeleiding in circulaire sloopprocessen houdt RW Advies zich onder andere ook bezig met ondersteuning bij het uitvoeren van asbestinventarisaties, validatieonderzoeken, risicobeoordelingen, contra-expertise en  begeleiding van asbestsaneringen. Het bureau faciliteert en coördineert in opdracht van haar klant asbestinventarisaties en toetst  deze onafhankelijk aan vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast is RW Advies specialist in bouwkundige opnames en inspecties en het uitvoeren van trillingsmetingen, bijvoorbeeld bij hei- en/of sloopwerkzaamheden.

Chroom6

Naast bovengenoemde diensten en activiteiten ondersteunt RW Advies ook bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zoals Chroom 6, dat de laatste tijd veel in de publiciteit was. Het bureau uit Hardenberg maakte bijvoorbeeld voor Thales Nederland een kaderstellend document, risicoanalyses en protocollen en heeft het concern geadviseerd in aan te schaffen apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar ook het uitvoeren van een Chroom-6 inventarisatie behoort tot haar dienstenpakket.

Breed takenpakket

Al met al heeft RW Advies een breed takenpakket in de wereld van circulair slopen en gevaarlijke stoffen. “We hoeven niet zo nodig veel groter te worden. Als we met onze mooie club mensen maar die hoge kwaliteit kunnen waarborgen zoals we die nu bieden. Dan ben ik dik tevreden.”

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: