Staat u ook stil op de A12?

12 maart 2019 Nieuws

Wist u dat u als werkgever een grote invloed hebt op het reisgedrag van uw medewerker? Maatregelen vanuit de werkgever kunnen er toe leiden dat 10-20% van de werknemers blijvend hun reisgedrag aanpassen. Kleine maatregelen kunnen al grote effecten hebben. Zo zijn in Heijendaal de lesroosters met een kwartier verschoven en is het aantal treinreizigers op het piekmoment met 22% gedaald. Als iedereen één dag per week anders gaat reizen, komen we allemaal weer vooruit.

A12 Anders Reizen
A12 Anders Reizen is een initiatief van de gezamenlijke overheden en VNO-NCW Midden om “anders reizen” te stimuleren. Hierbij willen we samen met ondernemers als u, werken aan de bereikbaarheid van de regio. Om tot maatregelen te komen die aansluiten bij uw bedrijfsvoering, uw medewerkers en de regio, willen we graag met u in gesprek. Zo werken we samen aan een effectief maatregelenpakket.

Meepraten?
Heeft u een idee om files te verminderen? Of wilt u ook meepraten over dit onderwerp? Kom dan op dinsdag 19 maart, tussen 16:30-18:30 naar de ondernemersbijeenkomst in Van der Valk Hotel, Impuls 2, 6921RK Duiven en geef uw mening! Dan kunnen we mogelijk ook aan uw idee invulling geven. Als u uw mening geeft, zorgen wij voor iets te eten.

Waarom is dit nodig?
De economische groei heeft de afgelopen jaren voor een groei van het verkeer op A12 gezorgd. Inmiddels staat er bijna elke dag file op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. En de filedruk zal alleen maar toenemen, mede door de werkzaamheden voor de verbreding van de A12 en het aansluiten van de A15 op de A12 vanuit het project ViA15. Hierdoor komt de bereikbaarheid van de regio verder onder druk te staan. Wat voor u als ondernemer, en wellicht ook voor uw werknemers, leveranciers en klanten, geen prettig vooruitzicht is. Wachten we met het treffen van maatregelen totdat de wegwerkzaamheden beginnen, dan zijn we te laat. Immers verandering van (reis)gedrag vraag ook tijd.

Daarom is het nu tijd voor actie! Doet u ook mee?
Kom de 19e ook naar Duiven, want samen kunnen we het verschil maken.
Aanmelden graag via: A12@slimschoononderweg.nl

Namens het projectteam A12 Anders Reizen en VNO-NCW Midden,

Willem Traag, projectleider A12 Anders Reizen, Rijkswaterstaat
Arno van der Steen, Mobiliteitsmakelaar, VNO-NCW Midden