Kennisplatform voor Oost Nederland

10,5 Miljoen voor duurzame innovaties in Oost-Nederland

Geplaatst op 4 februari 2016
smart bending factory

De EU, het Rijk, Gelderland en Overijssel investeren samen in slimme en duurzame innovaties in Oost-Nederland. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij 10,5 miljoen euro beschikbaar voor 13 innovatieprojecten, waaronder de Smart Bending Factory in de metaalindustrie en de ontwikkeling van een injecteerbare hydrogel, een doorbraak in de  pijnbestrijding bij artrosepatienten.

Gedeputeerde Michiel Scheffer: “EU, Rijk en regio investeren ruim 10 miljoen in slimme en schone innovaties. Samen met de eigen bijdragen van bedrijven is dit een investering van 26 miljoen in duurzame groei en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Meer groei, meer banen.”

Smart Bending Factory
Een consortium van metaalbedrijven uit Gelderland krijgt 2 miljoen euro subsidie voor het opzetten van een ultramoderne metaalfabriek die metaalwerk sneller en goedkoper op de markt kan brengen. Via internet kunnen klanten kleine series producten bestellen tegen een lage prijs. Snel, goedkoop en milieuvriendelijk. De Smart Bending Factory is één van de 10 Fieldlabs uit de landelijke Smart Industry Actieagenda.

Injecteerbare Hydrogel
Hy2Care uit Enschede, Baat Medical Engineering uit Hengelo, Universiteit Twente en het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland ontvangen 1,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van een injecteerbare hydrogel tegen artrose. Door hydrogel te injecteren in het beschadigd kraakbeen wordt het kraakbeen hersteld en moet de pijn afnemen. Een doorbraak in de pijnbestrijding en herstel bij artrose. Deze innovatieve behandelmethode is niet alleen toepasbaar op mensen, maar ook op paarden en honden.

Projectenoverzicht
De overige 11 gesubsidieerde projecten zijn de Broederij van de Toekomst, Tapas, de Steenstrip Productielijn en Connect uit Gelderland en Freeform, 24Water, SLIM2 uit Overijssel. De TechMed Proeftuin, LEAP, de Proeftuin Recycling en de De Groene Eiwitversneller zijn projecten van bedrijven uit beide provincies. (zie projectenlijst). De EU levert een bijdrage van 5,5 miljoen, het Rijk 3,5 miljoen en de provincies 1,5 miljoen. De bedrijven investeren zelf 16 miljoen in de projecten. Met elkaar een investering van 26 miljoen euro in de economie in Oost-Nederland.

Smart Industry Event
De Fieldlabs worden 4 februari gepresenteerd op het landelijke Smart Industry Event ‘Boost your Business’ in Apeldoorn. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met regio Oost.

OP-Oost
De EU stelt €100 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan versterking van de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Daar blijft het niet bij: ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het EFRO-programma OP-Oost 2014-2020. Dat levert een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel op van €285 miljoen euro met als speerpunten: innovatiestimulering en koolstofarme economie. Meer informatie over het stimuleringsprogramma en de openstellingen in 2016 vindt u op: www.op-oost.eu

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: