18 gemeentes pakken samen mobiliteitsknelpunten aan in regio Arnhem Nijmegen

3 oktober 2019 Logistiek

Het ambitiedocument ‘Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid’ is door de portefeuillehouders mobiliteit van de 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen vastgesteld. Samen gaan ze de mobiliteitsknelpunten in de regio aanpakken. Dit vraagt om een stevige, regionale samenwerking om de economische kracht en kwaliteit van leefomgeving te behouden en te versterken voor inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. Daarvoor is het programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid ontwikkeld dat zich richt op 6 werksporen om snel, comfortabel, veilig, betrouwbaar en schoon te kunnen reizen in de regio Arnhem Nijmegen.

Toenemende mobiliteit
De regio Arnhem Nijmegen is de motor van de Gelderse economie en blijft de komende jaren hard doorgroeien. De ligging is gunstig aan de grote rivieren. Maar ook door de internationale verbindingen op de weg en het spoor. Het leefklimaat is prettig door de prachtige natuur en het aanbod aan cultuur en historie. De mobiliteit neemt toe in een mobiliteitssysteem dat al zwaar belast is. Het programma Duurzame Mobiliteit voorziet in 6 werksporen om de toenemende mobiliteit aan te pakken:

  • Robuust wegennet – waaronder aanpak A50 / Bankhoef en doortrekken A15
  • Betrouwbaar spoor – waaronder aanpak Station Nijmegen
  • (Hoogwaardig) Openbaar vervoer voor iedereen – met aandacht voor ketenmobiliteit en deelmobiliteit
  • Aantrekkelijk fietsnetwerk – waaronder de Westflankroute Nijmegen – Elst – Arnhem
  • Schoon Onderweg – waaronder een gedragsaanpak A12
  • Verkeersveilige omgeving – met meer structurele aandacht voor verkeersveiligheid en het analyseren van de grootste risico’s

Lees het volledige ambitiedocument via https://www.regioan.nl/thema-s/mobiliteit/ onder ‘documenten’.

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Harriët Tiemens, wethouder gemeente Nijmegen: “Als regio gaan we onverminderd door met een aanpak om onze bestaande mobiliteitsnetwerken beter te benutten. We richten ons daarbij specifiek op ‘zero emission’ mobiliteit (fiets, openbaar vervoer, elektrisch vervoer etc.). We streven naar méér schone kilometers in onze dagelijkse verplaatsingen. Hoe we dat doen? Structurele samenwerking en een gezamenlijke ambitie, visie en agenda zijn de basis. Met als resultaat: een dynamisch Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid met samenhangende mobiliteitsopgaven. Stilstaan is geen optie!”

Fotobijschrift: Knooppunt Bankhoef aan de A50 is een van de verkeersknelpunten die worden aangepakt om te werken aan een robuust wegennet.