Kennisplatform voor Oost Nederland

25.000 euro voor mkb’ers: Investeren in circulaire oplossingen

Geplaatst op 10 juni 2022
25.000 euro voor mkb’ers: Investeren in circulaire oplossingen

Heb je last van stijgende inkoopprijzen of stagneert de levering van bepaalde grondstoffen? Wil je je energieverbruik aanpakken en je voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen? VNO-NCW Midden ondersteunt mkb’ers in de regio die aan de slag willen met de energietransitie en circulair ondernemen.

Dat doet VNO-NCW Midden door te lobbyen voor (financiële) middelen en mogelijkheden waar ondernemers in de regio gebruik van kunnen maken. Denk aan vouchers, gratis advies, betaalbare opleidingstrajecten, scans, matchmaking, subsidies en dergelijke. Maar daar laten ze het niet bij. Als de middelen beschikbaar komen, zorgen ze er ook voor dat mkb’ers er gemakkelijk toegang toe krijgen. Daarvoor lopen allerlei projecten. “Doe er je voordeel mee en sluit je aan!”

Een voorbeeld van zo’n project is het Regio Deal-project Circulaire Fabrieken dat 50 maakbedrijven in de Cleantech Regio ondersteunt bij de omslag van lineair naar circulair ondernemen. Naast intensieve individuele begeleiding worden bedrijven samengebracht met ketenpartners om grondstoffenstromen in kaart te brengen en circulaire businessmodellen te ontwikkelen. Eén van de activiteiten waarmee het project deelnemers ondersteunt is het oplossen van challenges.

Challenge Week Circulaire Fabrieken

Het projectteam Circulaire Fabrieken (KplusV, Saxion Hogeschool en VNO-NCW Midden) bracht tijdens de eerste Challenge Week in maart vier projectdeelnemers met circulaire ambities in contact met studenten van Saxion en bedrijven met specifieke kennis of mogelijke oplossing. Na dagen van intensief overleg, werkbezoeken, onderzoek, plannen en presentaties maken bereikte de Challenge Week op vrijdagochtend een mooie climax. Met omschrijvingen als ‘veel potentie’, ‘grote impact’, ‘gecharmeerd van keuze voor alternatief materiaalgebruik’ en ‘goede kritische blik’ beloonden juryleden Harry Webers (voorzitter SER Overijssel) en Nina Dorigo (Business Developer bij Cleantech Regio) vijf ingebrachte uitwerkingen met een kennisvoucher van 5.000 euro, waarmee de vier Challengebedrijven nader onderzoek kunnen cofinancieren.

De matches van Challenge Week 1:

  • Clear Polymers is beloond met een kennisvoucher voor onderzoek naar doorontwikkeling en marktgereed maken van een product, geproduceerd met regranulaat van Clear Polymers. Vier Saxion-studenten hebben deze optie ingebracht en het eerste voorwerk gedaan.
  • GMM Luchttechniek wil het gebruik van plaatstaal vervangen door alternatief materiaal. Met de ontvangen kennisvoucher kan geïnvesteerd worden in onderzoek naar mogelijkheden.
  • Circular Club heeft een kennisvoucher ontvangen om samen met We Deliver Solutions onderzoek te doen naar engineering van demontabele aansluitingen, als deelproject van het gebouwconcept dat los van het grid kan functioneren. Voor het verder verkennen van mogelijke businessmodellen wil Circular Club een Life Cycle Analysis laten uitvoeren. Voor dit doel heeft het bedrijf een tweede kennisvoucher ontvangen.
  • In de Challenge Week zijn door studenten diverse mogelijkheden aangedragen en uitgewerkt om statiegeldblik in supermarkten in de regio te introduceren. Foodlane neemt een kennisvoucher in ontvangst om samen met Tomra uit te zoeken wat de volgende stap is in dit proces.

Ook de inbreng van Polymer Science Park en RPP Kunststoffen waren waardevol. “Contacten zijn gelegd!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: