Kennisplatform voor Oost Nederland

Aansprekende resultaten pilot met Auping, Interface en Solidpack

Geplaatst op 19 oktober 2016
Innovatiecluster Circles

Het uit de regio halen van grondstoffen, recyclen en lokaal produceren is mogelijk in Oost-Nederland. Drie bedrijven in Gelderland en Overijssel hebben dat het afgelopen anderhalf jaar in een pilot aangetoond. In samenwerking met VNO-NCW Midden en kiEMT is gewerkt aan reshoring van aluminium uit Vietnam, een milieuvriendelijkere zuivering van afvalwater en recycling van kalk in plaats van mijnbouw.

De resultaten van de pilot met Auping, Interface en SolidPack zijn aanleiding voor de initiatiefnemers om een position paper voor te bereiden met adviezen aan de provinciale besturen van Gelderland en Overijssel over de wijze(n) waarop de transitie van Oost-Nederland naar een circulaire economie mogelijk is. De resultaten worden tevens ingebracht in het nieuwe innovatiecluster CIRCLES. In dit platform werken bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in Oost- Nederland samen aan het omvormen van de economie tot een circulair systeem waarbij alle gebruikte grondstoffen hoogwaardig opnieuw worden gebruikt. Het platform CIRCLES is op 5 april officieel van start gegaan tijdens het congres CleanTechTomorrow in Almen.

Ambitie CIRCLES
De gezamenlijke ambitie van de twaalf partijen in CIRCLES is om Oost-Nederland koploper te maken in de circulaire economie. Ook sociale en ecologische perspectieven zijn belangrijke drijfveren voor de transitie. Onderzoeksinstituut TNO heeft becijferd dat de transitie op landelijke schaal € 7 miljard omzet per jaar genereert en een toename van 54.000 banen. CIRCLES wil de concurrentiepositie van de regionale maakindustrie vergroten door lagere kosten, grondstofzekerheid, nieuwe verdienmodellen en elkaars kennis gebruiken en versterken door ketensamenwerking. De samenwerkende partijen willen concreet bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de werkgelegenheid voor mbo’ers en hbo’ers vergroten. CIRCLES is een samenwerking van Stichting kiEMT, VNO-NCW Midden, Cleantech Center, Universiteit Twente, HAN, Saxion, Stichting Circulaire Economie, Cleantech Regio, Kennispoort Regio Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Milieufederatie.

Resultaten pilots
Van het pilotproject zijn factsheets gemaakt met resultaten. Wie belangstelling hiervoor heeft kan ze opvragen bij Christian Lorist van VNO-NCW Midden (lorist@vno-ncwmidden.nl). Een korte samenvatting van pilotresulaten van Auping en SolidPack:

Auping
Het in Deventer gevestigde Koninklijke Auping is producent van bedden, boxsprings en matrassen en streeft in de volle breedte naar een duurzame, circulaire bedrijfsvoering. In de duurzaamheidsagenda staat dat het bedrijf in 2020 alleen nog 100% recyclebare producten wil maken. Om hier te komen heeft Auping in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet naar onder andere het gebruik van recycled aluminium. De productie van bed-onderdelen van nieuw aluminium vond plaats in Vietnam. Om volledig circulair te worden en goed in de keten te kunnen samenwerken en innoveren, is productie dicht bij huis aantrekkelijk. Naast deze, zijn er voor Auping ook andere voordelen. Zo kan er veel sneller worden geschakeld: onderdelen uit Vietnam zijn ruim tien weken onderweg waardoor aanpassingen traag kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast is er een zeer grote reductie van de transportafstanden. Die zijn verkort van 1,5 miljoen naar 33.000 kilometer per jaar. Dat zorgt voor een CO2-reductie van 74%.

SolidPack
Het in Loenen gevestigde SolidPack Packaging is producent van ‘food-grade’ kartonverpakkingen.  Haar duurzaamheidsbeleid is primair gericht op het realiseren van ‘zero waste’ en het beperken van de uitstoot van CO2 tot een minimum. Voor de zuivering van het afvalwater van SolidPack wordt momenteel ureum en fosforzuur toegevoegd. Aangezien het toevoegen van deze nutriënten niet duurzaam is, is het idee ontstaan om te zoeken naar alternatieven. Na een proces van scouten en screenen lag een potentiële oplossing vrijwel voor de neus van de onderzoekers, namelijk de lokale rioolwaterstromen. De daarin aanwezige nutriënten konden worden gebruikt om de cyclus te sluiten. Dit leidt tot een duurzame aanpak en lagere kosten.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: