Kennisplatform voor Oost Nederland

Aardbevingsbestendig doorvoeringsysteem van Beele Engineering

Geplaatst op 3 februari 2017
Aardbevingsbestendig doorvoeringsysteem van Beele Engineering

Bijna 40 jaar geleden was het Beele Engineering die een doorvoerplug ontwikkelde die in de verzakkende grond rondom Maassluis ervoor zorgde dat de gasinvoer in woningen gasdicht en daarmee absoluut veilig kon worden uitgevoerd. Zo’n vier decennia later loopt het bedrijf nog steeds voorop met vernieuwende systemen voor een optimale afdichting. Niet voor lekkende gasinvoeren dit keer, maar voor het betrouwbaar afdichten van doorvoeringen die worden blootgesteld aan aardbevingen en ernstige grondverschuivingen. Buizen in en onder bebouwing zijn daarmee beter bestand tegen de gevolgen van bevingen en verschuivingen. Het NOFIRNO-systeem dat hiervoor wordt ingezet, kenmerkt zich, net als de doorvoerplug, door de installatie-eenvoud.

Continue doorontwikkeling
De doorvoerplug uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw vormde één van de pijlers onder de grote internationale vlucht die Beele Engineering vervolgens nam. En net als toen, lag ook nu de vraag van de markt ten grondslag aan de productontwikkeling. Het NOFIRNO-systeem wordt door Beele Engineering al enige tijd op de markt gebracht als snel verwerkbare oplossing voor kabel- en buisdoorvoeringen die brandwerend en gas-, water- en rookdicht moeten zijn. Typerend voor de aanpak van het bedrijf is echter de onophoudelijke doorontwikkeling van bestaande producten en systemen.

Niet traineren maar innoveren
Onder het motto “Niet traineren maar innoveren” speelt het bedrijf continu in op vragen uit de markt en voert het een non-stop testprogramma  uit. Deze vormen ook bij het NOFIRNO-systeem de basis voor een steeds verdere verbetering van producteigenschappen en systeemoptimalisering.  Eén daarvan is ductiliteit of vervormbaarheid – een kenmerk dat juist voor het aardbevingsbestendig bouwen van vitaal belang is.

De kunst hierbij is om een materiaal te ontwikkelen dat kan vervormen zonder te breken maar dat wel krachten kan opnemen. NOFIRNO is hier volledig voor uitgerust. Een bijkomend voordeel, dat zeker in aardbevingsgevoelige omgevingen van belang is, is de grote brandwerendheid. Het systeem voldeed al aan de EN1366 (brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen) en doorstond onder meer de extreem zware jetfire- en hydrocarbon brandtesten.

Extreem zware testen
De aardbevingsbestendigheid van het NOFIRNO-systeem werd aangetoond aan de hand van extreem zware mechanische belastingstesten. De resultaten van deze lange termijn testen bevestigen dat plotseling optredende, forse verplaatsingen kunnen worden opgevangen. Het systeem werd hiertoe blootgesteld aan verplaatsingen in de lengterichting van (axiaal) en haaks op (radiaal) de doorvoering.

Bij de verplaatsingstesten bleek de afdichtende laag van het systeem (dikte 20 mm)  probleemloos een axiale beweging van 50 mm op te kunnen vangen zonder afbreuk te doen aan de afdichtende eigenschappen. In radiale richting werd de doorvoerbuis ruim 22.500 keer op (5 mm) en neer (5 mm ) bewogen met een kracht van 5.000 N en een maximale verplaatsingssnelheid van 100 mm/minuut. De waterdichtheid na deze testen werd -tijdens een 365 dagen tellende drukproef- vastgesteld op 2,5 bar.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: