Acar Accountants & Adviseurs: Naast en voor de ondernemer staan

22 maart 2019 Nieuws

In zijn stijlvol ingerichte kantoor ontvangt Isa Acar ons hartelijk. Goede koffie op tafel en daarna is het tijd om de accountant en register valuator aan het woord te laten over de eerste vijf jaar van zijn onderneming Acar Accountants & Adviseurs. Daar kan hij smakelijk en vol enthousiasme over vertellen. Met andere woorden: de eerste indruk is hartelijk. Belangrijk, vindt Acar.

‘Want ons werk is vooral gebaseerd
op vertrouwen. Vertrouwen dat een ondernemer in ons stelt: wij lossen immers vraagstukken op waar ze zelf minder kennis van hebben. Onze ervaring en ons inlevingsvermogen worden door onze klanten op prijs gesteld. Het is echt people business, dat is belangrijk. Ondernemers kiezen voor ons kantoor vanwege voorgenoemde pijlers. Ik houd mijn collega’s altijd voor dat we naast en voor de ondernemer horen te staan.’

Inloopkantoor
De sfeer in het kantoor is niet die van een standaard accountantskantoor. De grote ontvangstruimte, het alom aanwezige groen en de openstaande deuren creëren een toegankelijke sfeer. Dit blijkt een bewuste keuze te zijn. ‘Voor alle soorten klanten zijn we een inloopkantoor: ze lopen hier gewoon naar binnen voor allerhande vragen. Ze weten waar de koffieautomaat staat en bedienen zichzelf.’

Gezonde groei
Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben bij andere kantoren, voelde Acar dat het tijd was om op eigen benen te gaan staan. ‘Toen bood een bijna gepensioneerde accountant mij zijn portefeuille aan.’ Waar hij vijf jaar geleden in zijn eentje begon, beslaat zijn kantoor intussen een drie verdiepingen tellend pand aan de Demmersweg in Hengelo, waar acht mensen werken onder de vlag van Acar Accountants & Adviseurs. ‘Een groot kantoor worden is geen doel op zich. Wij willen juist kwaliteit waarborgen en persoonlijk betrokken blijven bij onze klanten; ze moeten niet het gevoel krijgen dat ze een nummer zijn.’

Fullservice kantoor én register valuator
Acar zegt ‘we’, hoewel hij vijf jaar geleden niet direct de ambitie had om personeel aan te nemen. Inmiddels ziet hij zijn personeel als zijn belangrijkste kapitaal. ‘Naast accountants hebben we onder andere een juriste, een HR- & salarisadviseur en een mediator in huis. Zo kunnen we onze klanten op alle gebieden ondersteunen. Een bijkomend voordeel is dat ik, naast accountant, ook register valuator ben. De register valuator is dun gezaaid in onze regio. Deze combinatie wordt door klanten als meerwaarde gezien: enerzijds de accountant die terugkijkt, anderzijds de register valuator die vooruitkijkt. Vanuit deze rol help ik bijvoorbeeld met waardebepalingsvraagstukken als het gaat om conflicten, overnames, overdracht en financiering. Een onderdeel waar we ons mee onderscheiden.’

Voor de lange termijn
‘Onze klantenkring betreft een gemêleerd gezelschap. Van de medisch specialist die als zzp’er optreedt tot grotere industriële bedrijven binnen het mkb. We zijn best kritisch op de klanten die we aannemen, ze moeten echt bij ons passen, er moet een wederzijdse klik zijn. En daarbij gaan we voor een relatie op lange termijn. Wij gaan voor the human factor – zowel intern als bij onze klanten. Al onze adviseurs hanteren een persoonlijke aanpak. Zo is onze HR- & salarisafdeling geen productieafdeling: de nadruk ligt hier altijd op de waarde van het personeel voor een onderneming. Wij projecteren personeel op de balans als asset en niet als kostenpost. Daar waar onze collega’s nadrukkelijk inzetten op automatisering en efficiency, durven wij nog steeds in de ondernemer te investeren. Vanzelfsprekend moeten de basisverwerking en -boekhouding onberispelijk zijn. Hierin zien wij automatisering echter meer als een stuk gereedschap en niet als doel op zich.’

Meedenken met de klant
‘We denken graag met onze klanten mee om de doelstellingen van de ondernemer op lange termijn te kunnen verwezenlijken; van visie naar waarde. Vanuit de privésfeer van de ondernemer proberen we een brug te slaan naar de onderneming op het gebied van strategie, personeelsbeleid en investeringsvraagstukken. We helpen de ondernemer de vertaalslag te maken van strategie en visie naar waardes – en sturen bij waar nodig. We sturen toekomstgericht en adviseren bijvoorbeeld ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vinden we belangrijk. En dat kan ook heel klein en lokaal zijn; juist voor het mkb. Sterker nog: we hebben voor onze klanten een grootboekrekening maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen!’

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.acaraccountants.com <