Kennisplatform voor Oost Nederland

Achterhoek pakt leegstand aan

Geplaatst op 6 oktober 2016
Leegstand Achterhoek

De zeven Achterhoekse gemeenten gaan een integraal plan van aanpak opstellen voor het terugdringen van de leegstand in de regio. De stuurgroep Achterhoek2020 is blij met deze ontwikkeling en ondersteunt het plan van harte. Geschat wordt dat de komende jaren tientallen miljoenen nodig zijn voor sloop en transformatie van leegstaande panden. Een belangrijk deel van het benodigde geld zal door de overheid moeten worden opgebracht.

Keuzes maken
De brede samenwerkingsbeweging Achterhoek2020 zet zich in voor een economisch vitale regio waar het goed wonen en leven is. In het programma ‘Wonen’ van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 is daarom onder andere het voorkomen en aanpakken van leegstaand vastgoed opgenomen. Doel is een vastgoedvoorraad die aan de vraag van inwoners en organisaties voldoet: voldoende woningen en bedrijfs-/winkelpanden van goede kwaliteit. Ook het cultureel erfgoed krijgt hierbij aandacht. Dit vraagt om een heldere visie en aanpak en om het maken van duidelijke keuzes. De stuurgroep Achterhoek2020 is van mening dat met de gezamenlijke aanpak van de gemeenten een belangrijke stap wordt gezet om deze keuzes te kunnen maken.

Leegstand
In de Achterhoek zullen de komende jaren steeds meer stallen en schuren op boerenerven leeg komen te staan, evenals scholen, kerken, bedrijfspanden en winkels. Ook wordt meer leegstand van woningen verwacht. De gemeenten in de Achterhoek willen voorkomen dat deze leegstand een negatief effect heeft op de regionale economie en op de uitstraling van de Achterhoek als mooi en aantrekkelijk woongebied. “Het vraagstuk is momenteel nog behapbaar en daarom is het zaak nu te starten met een totaalaanpak”, aldus Ted Kok, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. “We hebben de colleges van B en W voorgesteld om een brede ambtelijke werkgroep aan het werk te zetten om met een integraal plan van aanpak te komen. We rekenen daarbij ook op de steun van de provincie. Onze aanpak sluit immers prima aan bij de Gebiedsopgave Achterhoek, die de provincie de komende jaren financieel ondersteunt.”

Eigenaren
Door overheidsmiddelen in te zetten, is de verwachting dat ook eigenaren van leegstaande panden zich voelen aangemoedigd een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) afboeken van de waarde van hun pand.
Tot nu toe bestond de aanpak vooral uit kleine stapjes, veelal in de vorm van pilotprojecten. Met deze totaalaanpak kunnen eigenaren van vastgoed in de toekomst meer en meer op eigen kracht de kosten van de (vaak onontkoombare) waardevermindering dragen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: