Kennisplatform voor Oost Nederland

Ambitie nieuw platform: Oost-Nederland koploper circulaire economie

Geplaatst op 7 juli 2016
circles

Het uit de regio halen van grondstoffen, recyclen en lokaal produceren is mogelijk in Oost-Nederland. Drie bedrijven in Gelderland en Overijssel hebben dat het afgelopen anderhalf jaar in een pilot aangetoond. In samenwerking met VNO-NCW Midden en kiEMT is gewerkt aan reshoring van aluminium uit Vietnam, een milieuvriendelijkere zuivering van afvalwater en recycling van kalk in plaats van mijnbouw.

De resultaten van de pilot met Auping, Interface en SolidPack zijn aanleiding voor de initiatiefnemers om een position paper voor te bereiden met adviezen aan de provinciale besturen van Gelderland en Overijssel over de wijze(n) waarop de transitie van Oost-Nederland naar een circulaire economie mogelijk is. De resultaten worden tevens ingebracht in het nieuwe innovatiecluster CIRCLES. In dit platform werken bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in Oost- Nederland samen aan het omvormen van de economie tot een circulair systeem waarbij alle gebruikte grondstoffen hoogwaardig opnieuw worden gebruikt.

Het platform CIRCLES is op 5 april officieel van start gegaan tijdens het congres CleanTechTomorrow in Almen.

Ambitie CIRCLES
De gezamenlijke ambitie van de twaalf partijen in CIRCLES is om Oost-Nederland koploper te maken in de circulaire economie. Ook sociale en ecologische perspectieven zijn belangrijke drijfveren voor de transitie. Onderzoeksinstituut TNO heeft becijferd dat de transitie op landelijke schaal € 7 miljard omzet per jaar genereert en een toename van 54.000 banen. CIRCLES wil de concurrentiepositie van de regionale maakindustrie vergroten door lagere kosten, grondstofzekerheid, nieuwe verdienmodellen en elkaars kennis gebruiken en versterken door ketensamenwerking. De samenwerkende partijen willen concreet bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de werkgelegenheid voor mbo’ers en hbo’ers vergroten.

CIRCLES is een samenwerking van Stichting kiEMT, VNO-NCW Midden, Cleantech Center, Universiteit Twente, HAN, Saxion, Stichting Circulaire Economie, Cleantech Regio, Kennispoort Regio Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Milieufederatie.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: