Vanaf 1 juli wettelijke Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven

20 juni 2019 Industrie

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt uw bedrijf in die categorie? Dan moet u vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO. Wilt u weten hoe dit werkt en wat u binnen uw bedrijf kunt doen aan energiebesparing? VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden helpen u graag verder.

Stappenplan

Voor ondersteuning van ondernemers die aan de Informatieplicht moeten voldoen is MKB-Nederland de campagne ‘Watt je moet weten over de Informatieplicht’ gestart. VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden zijn regionaal partner van de campagne. We proberen zoveel mogelijk bedrijven te bereiken, offline door informatiebijeenkomsten te organiseren en online via een speciale website en energiescans. Begin in ieder geval met het doornemen van het stappenplan, om te checken of u aan de energiebesparings- en/of Informatieplicht moet voldoen en welke acties dan nodig zijn. Een van de stappen is bijvoorbeeld het aanvragen van een eHerkenning om in te loggen op het eLoket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Vraag die zo snel mogelijk aan om niet in tijdnood te komen.

WATT en waarom

De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie en bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. U investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. Dat scheelt!

vno-ncwmidden.nl/wattjemoetweten