Kennisplatform voor Oost Nederland

Apeldoorn en Zutphen leveren nieuwe voorzitter en vice-voorzitter regio Stedendriehoek

Geplaatst op 15 oktober 2018

De regio Stedendriehoek, het samenwerkingsverband van de gemeenten in de Cleantech Regio, heeft een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter. Jeroen Joon, wethouder Apeldoorn, is benoemd als voorzitter en Annelies de Jonge, wethouder Zutphen, als vice-voorzitter.

Het dagelijks bestuur van de regio bestaat uit acht bestuurders die de deelnemende gemeenten vertegenwoordigen. Sinds begin september maakt Heerde ook deel uit van de regio. Op 19 oktober worden de namen en portefeuilles bekend van de overige leden van het dagelijks bestuur.

Met het invullen van de voorzittersrol en vice-voorzittersrol beklemtonen Apeldoorn en Zutphen nog eens het belang van de regionale samenwerking en hun inzet hierop. Apeldoorn wil als grote gemeente in de regio zich hiervoor nadrukkelijk inzetten. Jeroen Joon hierover: “Regionale samenwerking wordt steeds relevanter. Juist ook binnen de Cleantech Regio willen we als overheidsgeleding die samenwerking optimaal benutten. De basis hiervoor is de Agenda Cleantech Regio die gezamenlijk door ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden is opgesteld en omarmd. Met energietransitie en circulaire economie als topprioriteit. We willen in 2023 de meest circulaire regio van Europa worden en met 25% minder CO2-uitstoot de meest duurzame regio in Nederland. Daarin zijn we onderscheidend, gaan we het verschil maken en gaan het ook waarmaken. Ik zet me daarvoor dan ook heel graag in.”

Op dit moment is een grote delegatie bestuurders vanuit de Cleantech Regio (regio Stedendriehoek en Strategische Board) op werkbezoek in Brussel. Zij nemen deel aan de jaarlijkse European Week of Regions and Cities (EWRC). Met dit bezoek bouwt de regio de samenwerking met Europese partners verder uit. Het is de bedoeling om kennis te delen en financiële middelen te genereren, om zo de regionale ambities versneld te kunnen realiseren.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: