Kennisplatform voor Oost Nederland

Apollo Tyres werkt samen met Enschede om biodiversiteit en duurzaamheid te verhogen

Geplaatst op 31 augustus 2021
Apollo Tyres werkt samen met Enschede om biodiversiteit en duurzaamheid te verhogen

Het vierjarige project startte in 2016 om de biodiversiteit te verhogen, water- en warmtestress te verminderen en het waterbeheer te verbeteren. Apollo Tyres heeft € 40.000,- gedoneerd en blijft de enige zakelijke partner van het project. Het initiatief heeft geleid tot een aanzienlijke toename van insecten-, vogel- en bloempopulaties.

Na ruim vier jaar van investeringen en ontwikkelingen nadert het meest recente project om de biodiversiteit te vergroten, waterstress en warmtestress te verminderen en het lokale waterbeheer te verbeteren in Enschede, tevens Een van de twee productielocaties van Apollo Tyres Europe, zijn einde. Het project om delen van de stad om te zetten in een ‘Climate Active City’ startte in 2016, toen de stad Enschede en zijn burgers de uitdagingen zagen die overstromingen en bredere milieuveranderingen met zich meebrengen. Het initiatief werd actief ondersteund door Apollo Tyres, dat gedurende de hele periode financiële steun verleende als aanvulling op de voortdurende inspanningen van het bedrijf om de impact van zijn wereldwijde bandenproductieactiviteiten op het milieu te minimaliseren.

Klimaatverandering

De effecten van de klimaatverandering in Europa zijn steeds belangrijker, iets dat wordt   onderstreept door extremer weer, bijvoorbeeld ook deze zomer. De afgelopen jaren heeft Enschede het grondwater zien toenemen, veroorzaakt door zware regenval en ook door het verdwijnen van de textielindustrie in de stad. Die industrie gebruikte grote hoeveelheden water voor zijn productie. Door de oude stroomstructuur van Enschede aan te passen, die door bebouwing en bestrating geleidelijk was verminderd, wordt het water nu uit de stad geleid of opgeslagen.

Deze nieuwe infrastructuur van waterstromen, ook wel bekend als ‘Stadsbeek’, verbetert de leefomgeving en de klimaatbestendigheid van de stad. Apollo Tyres heeft in de afgelopen vier jaar € 40.000,- gedoneerd om de Stadsbeek en een aantal bijbehorende biodiversiteitsprojecten te financieren.

Stadsbeek

Als een veelzijdig project waarbij verschillende wijken betrokken zijn, is de Stadsbeek ontworpen in samenwerking met de burgers die in het gebied wonen. Veel werknemers van Apollo Tyres werken en wonen in Enschede, wat betekent dat het project rechtstreeks invloed heeft op henzelf. 

In de zomermaanden zijn de temperaturen in steden doorgaans hoger dan op het platteland, omdat water en groen schaduw en verkoeling bieden, terwijl asfalt en steen daarentegen warmte opslaan en uitstralen. De Stadsbeek koelt Enschede nu af door verdamping, door de toevoer van koud water en als gevolg van het toegenomen groen langs de oevers van vele nieuwe waterstromen.

Manfred Rudolf, Sustainability Manager van Apollo Tyres Europe: “De mogelijkheid om onze eigen bedrijfsdoelstellingen en -waarden af te stemmen op die van de stad is gunstig geweest voor het milieu, voor de bewoners en voor onze eigen werknemers. Onze investering heeft lokale milieuorganisaties en academische instellingen geholpen om de oevers van de stroom in te richten met verschillende plantensoorten, die vervolgens vlinders en bijen aantrekken. Je ziet duidelijk het verschil dat dit geweldige project heeft gemaakt voor de stad.”

Sinds 2016 heeft de stad een natuurgebied ontwikkeld in de wijk Bruggert, waar bijvoorbeeld nestelmogelijkheden en eten voor vogels worden geboden. Door de natuurzone neemt ook het aantal insecten toe waardoor bloemen en het omringende landschap zich verder ontwikkelen.

Initiatieven op het gebied van biodiversiteit als deze creëren een omgeving waarbij mens en natuur uitstekend kunnen samenleven en die bijdragen aan het optimaal functioneren van verschillende ecosystemen en toekomstbestendige leefomgeving voor toekomstige generaties.

Vandaag de dag worstelt de biodiversiteit in Nederland met de uitputting van ecosystemen, de opsplitsing van natuurlijke omgevingen, de CO2-uitstoot en de stikstofafzetting, wat resulteert in een minder dynamisch ecosysteem.

Ondersteuning op het gebied van duurzaamheid

Het realiseren van de natuurzone in Enschede leidt niet alleen tot beter waterbeheer, maar ook tot een aanzienlijke toename van de ‘natuurlijke waarden’ van dieren en bloemen in de regio en tot een betere luchtkwaliteit voor de inwoners. “Apollo Tyres zal Enschede blijven ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en helpen het ecosysteem voor de inwoners en de dieren verbeteren”, concludeert Rudolf.

Bijschrift, van links naar rechts:
Hans van Agteren, Wethouder Gemeente Enschede (2018), nu lid dagelijks bestuur Waterschap Vechtstroom, Nettie Aarnink, lid dagelijks bestuur Waterschap Vechtstroom en Manfred Rudolf Sustainability Manager van Apollo Tyres Europe.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: