Kennisplatform voor Oost Nederland

AtelierOverijssel: De Twentse stad van de toekomst

Geplaatst op 8 december 2022
AtelierOverijssel: De Twentse stad van de toekomst

Op vrijdag 9 december organiseert AtelierOverijssel, van 11:30 – 15:30 in het Stadhuis van Almelo, een bijeenkomst om de conceptresultaten van de ‘Verkenning Stad en Water – Twente 2075’ te delen en de dialoog aan te gaan met bestuurders, ontwerpers, makers en geïnteresseerden. De verkenning richt zich op de problematiek van klimaatverandering en de wijze waarop de steden in Twente zich kunnen aanpassen.

De verkenning Stad en Water

Afgelopen jaar werkte AtelierOverijssel onder leiding van Ateliermeester Frank Stroeken aan de verkenning Stad en Water – Twente 2075. Het project wordt georganiseerd door AtelierOverijssel en ondersteund door het waterschap Vechtstromen. De verkenning Stad en Water – Twente 2075 bevat verbeeldingen van AtelierOverijssel, stedenbouwkundig bureau Must, bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur De Urbanisten en werk van kunstenaar Esther Kokmeijer. Het geeft een prikkelend vergezicht op de klimaatadaptieve stad van Twente in 2075. Een vergezicht dat nu al ontzettend actueel is voor hoe we onze steden inrichten.

De flexibele stad

Steden groeien langzaam en als ze eenmaal staan, zijn ze niet erg flexibel. Aanpassing van een stad aan het veranderende klimaat vergt een lange voorbereiding en een blik op de (verdere) toekomst. Over 50 jaar is er een reële kans dat klimaatzones meer dan 1000 kilometer naar het noorden zijn opgeschoven. Er zal sprake zijn van hittestress, sterk toenemende droogte en periodiek hevige regenval. Hier zijn onze steden niet op gebouwd. De afzonderlijke problemen zijn bovendien niet enkelvoudig en technisch op te lossen. Er is een brede blik nodig.

Resultaten

De resultaten van het project vormen een complementair geheel en bevatten krachtige boodschappen. Allereerst heeft advies- en ingenieursbureau Tauw een analyse gemaakt van de klimaatverandering die ons te wachten staat. Hierop reagerend stelt Must voor om in de Twentse steden uit te gaan van drie zones die gebaseerd zijn op het reliëf- en watersysteem. Elke zone stelt andere eisen aan de steden en de bijbehorende leefomgeving. De Urbanisten presenteert vervolgens drie strategieën voor de verschillende Twentse steden: de flexibele stad, de technologische stad en de natuurlijke stad. In extreme vergezichten hebben ze panorama’s geschetst en laten ze zien welke uitvoerbare stappen onderdeel kunnen zijn van deze strategieën.

AtelierOverijssel heeft de resultaten samengebracht. Een nieuwe waterkaart van Twente laat zien dat elke stad, afhankelijk van zijn ligging, een ander ontwikkelperspectief meekrijgt. Enschede

Sponswoud, Hengelo Bekenstreek en Almelo Waterstad. Met toelichting en aanbevelingen worden kansen en concrete adviezen aangereikt.

Paneldiscussie

Aan de hand van de presentaties zal een panel van bestuurders en makers reflecteren op de wateropgave in Twente. Het bestuurderspanel bestaat uit Bert Boerboom – gedeputeerde van de provincie Overijssel, Stefan Kuks – watergraaf Vechtstromen, Henrike Branderhorst – CEO van Tauw, Evelien Zinkweg – wethouder gemeente Oldenzaal en Hanneke Steen – wethouder gemeente Hengelo. De paneldiscussie en gesprekken staan onder leiding van Richard Andringa – directeur waterschap Vechtstromen en Frank Stroeken – Ateliermeester AtelierOverijssel.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: