Kennisplatform voor Oost Nederland

Bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle wordt nog duurzamer en groener

Geplaatst op 21 juli 2017
Solarpark Hessenpoort

Met de aanleg van een bijentuin, bijvriendelijke bermen en de plannen voor een zonnepark krijgt de vergroening en verduurzaming van Hessenpoort een impuls. Hessenpoort staat al bekend als uitstekend bereikbaar bedrijventerrein met een hoogwaardige inrichting en betrokken ondernemers. Met de uitvoering van deze en andere ideeën uit de agenda ‘Hessenpoort Natuurlijk’ willen de gemeente Zwolle en de Ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) het bedrijventerrein nog aantrekkelijker maken.

De bijentuin wordt nog dit jaar aangelegd nabij het Wezoterrein. De gemeente is al begonnen met het anders inzaaien van bermen ter stimulering van de biodiversiteit. Op dit moment zijn er meer dan 500 soorten planten en dieren aanwezig op Hessenpoort en de verwachting is dat dit mede als gevolg van de verduurzaming zal toenemen.

Collectief initiatief
Het zonnepark is een initiatief van de OVH in samenwerking met PM Energie en Blauwvinger Energie. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat het initiatief bijdraagt aan de brede ambitie van de stad Zwolle op het gebied van duurzaamheid. Ze zijn bereid 6 hectare van Hessenpoort beschikbaar te stellen voor zonnepanelen voor een periode van 15 jaar. Het gaat om commercieel de minst interessante kavels die gelegen zijn onder hoogspanningsmasten. De initiatiefnemers kunnen hun plan nu verder uitwerken voor de vergunningaanvraag.

Gezamenlijk bijdragen aan een prettige werkomgeving
Voorzitter van de OVH Laurens Stigter is blij met de ontwikkelingen. “Als ondernemers op Hessenpoort willen we bijdragen aan CO2-reductie én aan een prettige werkomgeving. Dit kan niet zonder investeringen. Ik denk dat er heel veel mogelijk is als ondernemers zich nog meer bewust worden van de positieve effecten van investeren in duurzaamheid en groen. Het is belangrijk dat we hierin samen met de gemeente optrekken.”

Ook wethouder Michiel van Willigen is verheugd over de plannen voor het zonnepark: “Dit wordt het derde zonnepanelenveld in Zwolle, dat bovendien groen wordt aangekleed. Het is heel mooi dat de ondernemers dit plan samen met Blauwvinger Energie hebben bedacht. Met hun initiatief dragen ze bij aan de ambities die we als gemeente hebben vastgesteld voor een duurzaam Zwolle.”

Uitvoeringsagenda
De uitvoeringsagenda komt voort uit de in 2016 gepresenteerde visie ‘Hessenpoort Natuurlijk!’. Die is opgesteld door NL Greenlabel met medewerking van de OVH, Stichting Avifauna Zwolle, de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging Zwolle, Natuur en Milieu Overijssel en diverse andere organisaties. Samen willen ze Hessenpoort duurzamer en groener maken en daarmee bijdragen aan een aantrekkelijke werkomgeving. De ideeën in de uitvoeringsagenda voldoen aan de Wet natuurbescherming en mogen de uitgifte van kavels en de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet belemmeren.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: