Kennisplatform voor Oost Nederland

Bereik je je klanten online of offline?

Geplaatst op 30 mei 2018

Het gaat in de wereld van communicatiekeuzes allang niet meer om het ene, of het andere… Veel meer is het en/en.

Via de offline wereld denken we in termen van advertenties, huis-aan-huis folders, brochures, catalogi, vlaggen/banners, events. De online wereld biedt ons sites, blogs, e-mail, forums, online campagnes, advertising, social media. Dat daarbij de kwaliteit van de communicatie-uitingen een meerwaarde in zich moeten dragen klinkt en is logisch. Communicatie-uitingen moeten altijd, keer op keer uitnodigen om méér te willen weten. Middelen moeten prikkelen, moeten doordacht zijn, moeten tot in detail kloppen. Dat geldt trouwens voor zowel offline als online.

Verschillende communicatie
Online marketing is een verzamelwoord voor verschillende communicatie- technieken die producten, diensten, personen, events en bedrijven via het internet onder de aandacht brengen. Offline marketing acteert zonder inzet van digitale middelen, waartoe ook het internet wordt gerekend. We kennen de traditionele media onder meer via advertenties, beursdeelname, RTV reclame, huis-aan-huis bladen, dagbladen, magazines, buitenreclame (vlaggen, banners), product sampling, enz.

Onderzoek
We nemen nuances tussen online en offline marketing door. Offline communiceren hangt nauw samen met een beschikbaar budget. Het bereiken van benoemde doelgroeppersonen kost nou eenmaal (veel) geld. Het bereik van een traditionele advertentiecampagne kan weliswaar groot zijn, maar in hoeverre een communicatieboodschap daadwerkelijk bij een doelgroeppersoon aankomt is de vraag. Voordat tot uitvoering van een campagne wordt besloten is het nuttig om gedegen onderzoek te doen.

Wat bereik je er mee?
Bereik hangt sterk samen met de kwaliteit van de (advertentie) boodschap. Klopt het concept? Is de uiting communicatief? Hoe is het gesteld met de grafische vormgeving? Sluit de uiting aan bij de identiteit en het imago van de afzender? Er zijn nogal wat toetsingscriteria te benoemen waar aan moet worden voldaan, wil de offline communicatie aanpak slagen. Offline geeft geen ruimte om interactief te worden. Met andere woorden, de beoogde ontvanger van een boodschap kan er niet op reageren, tenzij men de moeite neemt om zich tot de afzender te richten. Voor relatief kleinere (middenstand) bedrijven is offline communiceren heerlijk overzichtelijk, immers men kent de regio waar men gevestigd is én de doelgroeppersonen waar men zich op richt.

Offline valt op
Met inzet van offline communicatie-middelen val je meer op in deze tijd van online informatie overload. De traditionele advertentie, de commerciële brief, de folder of de uitgave van een eigen magazine vallen inmiddels weer écht op. ‘What you see is what you get’, geeft in dat kader een waardevol, positief cachet aan offline.

Online is flexibel
Online marketing kent een lage deelname drempel, een kleine organisatie kan een grote voorbijstreven. Ook bij online geldt uiteraard dat goed moet worden nagedacht over het concept waarin de boodschap is verpakt, de vorm, de tone of voice en vooral de doelgroep selectie (focus). Online biedt de mogelijkheid om met relatief weinig budget ook kleine doelgroepen, zelfs wereldwijd te bereiken. Omdat online onbeperkte mogelijkheden biedt om interactief te communiceren met klanten (relaties) kan en moet méér rekening worden gehouden met wensen en verwachtingen van de doelgroep. Met andere woorden klantvriendelijkheid kan inhoud krijgen.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: