Kennisplatform voor Oost Nederland

Betere luchtkwaliteit met biologisch luchtfilter

Geplaatst op 11 oktober 2018

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbetering van de luchtkwaliteit staan hoog op de agenda in de industrie. Met het nieuwe BioAir-luchtfilter levert JW Espo een bijdrage aan deze ondernemingsdoelstellingen. Het filter werd jarenlang getest onder praktijkomstandigheden in Duitsland. Verder heeft in Nederland bureau Tauw onderzoek gedaan. De belangrijkste resultaten zijn: meer dan 99% fijnstofreductie, 96,4% geurreductie en 93,4% ammoniakreductie.

Microbiologisch proces
De werking van het biologische luchtfilter is eenvoudig. Verontreinigde lucht wordt met behulp van ventilatoren door het filter geblazen. In het filter wordt de lucht gelijkmatig verdeeld en verplaatst zich langzaam omhoog in een bed met houtsnippers. Via een biochemische omzetting met micro-organismen worden de gewenste stof- en emissiereducties bereikt. Het resultaat is schone en stankloze lucht.

Total Cost of Ownership
Verder heeft het bio-filter minimale onderhoudskosten. En in vergelijking met chemische luchtwassers zijn de voordelen aanzienlijk: geen zwavelzuur nodig, als residu geen spuiwater (= water waarin ammoniumsulfaat is opgelost) en een lagere investering. Kortom, een lagere milieubelasting tegen lagere kosten – zowel Capex als Opex. Het biofilter is derhalve een investering met een lage TCO (Total Cost of Ownership).

Best Beschikbare Technieken (BBT)
Het biologische luchtfilter heeft industriële toepassingen in productieomgevingen waar (stof)emissies een rol spelen. Voor het beperken van deze emissies selecteren bedrijven de zgn. Best Beschikbare Technieken (BBT). Bij deze selectie gaat het met name om de kenmerken van de gasemissies. Factoren als concentratie en debiet spelen een belangrijke rol. Maar daarnaast ook veiligheidsaspecten, kostenefficiency, onderhoudsbehoefte en milieu-effecten (energie- en waterverbruik en afval). Voor maakbedrijven is immers het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (compliance) cruciaal.

JW Espo zoekt samenwerking met opdrachtgevers om gezamenlijk het biofilter onder de aandacht te brengen als BBT (= Best Beschikbare Techniek). Als pilotproject werd het biofilter reeds toegepast in de Rotterdamse haven bij Koninklijke Vopak, ‘s werelds grootste olie op- en overslagbedrijf.

Tevens wordt het biofilter in de veehouderij gebruikt ter beperking van met name de ammoniakemissie. Voor meer informatie en advies: www.jwespo.com; T. 0546-574645.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: