Bramer Werkmaatschappijen behaalt Trede 2 op de PSO-Prestatieladder

6 september 2019 Economie

Bramer Werkmaatschappijen, waartoe behoren: Aannemersbedrijf Bramer, Timmerfabriek Bramer, Donker De Wijk en Bramer Flevoland, heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Bramer Werkmaatschappijen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Bramer Werkmaatschappijen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSONederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland
Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties.

Het gehele certificeringstraject is begeleid door Extend. Extend is een organisatie die zich toegelegd heeft op advisering en ondersteuning van bedrijven bij sociaal ondernemen. De gemeente Twenterand stimuleert bedrijven in haar gemeente om zich actief in te zetten inzake sociaal ondernemen. Wethouder mevrouw van Abbema heeft het PSO certificaat officieel overhandigd aan Dick Verhoeven, algemeen directeur van Bramer.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Bramer Werkmaatschappijen is dus op de één na hoogste Trede beland.

Op de foto van links naar rechts: Miranda Wormgoor (Extend), Wethouder mevrouw van Abbema (gemeente Twenterand), Dick Verhoeven (Aannemersbedrijf Bramer), Mariska Çubuk (Extend)