Kennisplatform voor Oost Nederland

Cleantech A1-zone als een Place of Hope

Geplaatst op 26 maart 2018

Op 4 april start de tentoonstelling Places of Hope in Leeuwarden. Places of Hope gaat over een nieuwe manier van ‘landmaken’. En dat is hard nodig. Energietransitie, circulaire economie, sociaal-inclusieve steden en dorpen, het zijn de opgaven voor het Nederland van de toekomst. Om deze duurzame toekomst te bereiken moet er gepionierd worden. Tientallen projecten zijn te bezichtigen en bieden inspiratie voor deze duurzame toekomst. Ook de Cleantech A1-zone is terug te vinden op de tentoonstelling.

De Cleantech A1-zone: een gebied van twee kilometer breed aan weerszijden van de A1, tussen afslag Hoenderloo en afslag Lochem, is een vitaal en energiek gebied waar volop wordt gepionierd. De verbreding van de A1 levert veel kansen op voor de toekomst en omgeving. De afgelopen jaren is verkend hoe rondom de verbrede snelweg meer cleantech-bedrijvigheid kan ontstaan, hoe de A1 met de verbreding duurzamer kan worden en hoe het omliggende landschap mooi kan blijven en tegelijkertijd energie kan opwekken. Nu de schop de grond in gaat, kunnen daar handen en voeten aan worden gegeven. De directe omgeving is aan zet. Vanuit het bottom based gedachtegoed wordt de lokale samenleving gestimuleerd en gefaciliteerd in hun ideeën.

Asfalt vergroenen
Een mooi voorbeeld van het bottom based samen werken is het project Van Bermgras tot Bladzijde. Vanuit een gedeelde ambitie wisten achttien verschillende partijen uit diverse sectoren elkaar te vinden. In Van Bermgras tot Bladzijde wordt de papierketen gesloten. Gemaaid bermgras van onder andere de A1 wordt verwerkt tot papier en binnenkort ook kartonnen verpakkingsmateriaal. Maar het is meer dan dat: door zo lokaal mogelijk te werken wordt de grondstoffenzekerheid in de regio versterkt en daarmee de werkgelegenheid in de Cleantech Regio. En daarnaast wordt de CO2 footprint aanzienlijk verlaagd doordat er geen houtvezels geïmporteerd hoeven te worden om verwerkt te worden tot papier.

Tentoonstelling
Van 4 april t/m 25 november is de tentoonstelling Places op Hope in Leeuwarden te bezichtigen. Het is een echte belevingstentoonstelling waarin alle zintuigen worden geprikkeld. Places of Hope wordt een plek van de verbeelding. Wie naar buitenkomt blikt de toekomst weer met vertrouwen tegemoet, zegt Maarten Hajer, curator van Places of Hope. De tentoonstelling geeft een nieuw perspectief op Nederland. Verandering is nodig. Sebastiaan van ’t Erve, burgemeester Lochem, duo-voorzitter tafel Energietransitie Cleantech Regio en Landmaker tijdens Places of Hope: Willen we de uitdagingen van de 21e eeuw te lijf gaan dan moeten we samenwerken: inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid moeten de handen ineenslaan. Duurzaamheid laat zich niet vangen met enkel technologie, het is een verandering van mindset. Het vergt lef, creativiteit en een pioniersgeest, iets waar de Cleantech Regio sterk in is.Van ’t Erve zal op 4 april meelopen in de Parade van de Nieuwe Tijd waarmee de tentoonstelling geopend wordt op de Turfmarkt in Leeuwarden.

Achtergrond Places of Hope
Places of Hope vindt plaats in het kader van Leeuwarden-Fryslan Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het meerjarige programma Proeftuin Nederland van Morgen waar innovaties voor de fysieke leefomgeving voorop staan. Landmakers laten met hun projecten zien hoe verschillende partijen aan de strategische opgaven van Nederland werken. Proeftuin Nederland van Morgen is een initiatief van diverse ministeries en komt tot stand in samenwerking met tientallen regionale en lokale partners in het hele land.

Praktische informatie
De tentoonstelling Places of Hope, die in de Kanselarij aan de Turfmarkt in Leeuwarden plaatsvindt, is van 4 april t/m 25 november geopend. Van donderdag t/m zondag kun je tussen 12.00 tot 18.00 uur de expositie bezichtigen. Daarnaast vinden er gedurende de hele periode programma’s, activiteiten en excursies plaats in het hele land.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: