Kennisplatform voor Oost Nederland

Cleantech Regio bouwt door op resultaat 2017, doorpakken met de Agenda Cleantech Regio

Geplaatst op 16 juli 2018

De Cleantech Regio heeft in 2017 prachtige resultaten neergezet. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde publieksjaarverslag. De A1 wordt verbreed, met duurzaamheid als integraal onderdeel, de regio houdt haar steden en dorpen vitaal, de arbeidsmarkt kreeg een impuls met veel leerwerkbanen en de regio is landelijk koploper in slimme en schone mobiliteit. Ondernemers pakken hun kansen om ‘cleantech’ aan de weg te timmeren en de rode loper ligt uit voor níeuwe bedrijven.

Een mijlpaal is de realisatie van de nieuwe Agenda Cleantech Regio 2019-2023. In 2017 is
hiervoor de basis gelegd. Vertrekkend regiovoorzitter Andries Heidema: ‘Ik kijk terug op een inspirerende en dynamische periode, waarin ondernemers, overheden en onderwijs sámen ambities en doelen maakten voor de komende jaren. In dit publieksjaarverslag staat wat wij in 2017 samen realiseerden in onze regio. Op die resultaten bouwen wij door’.
Andries Heidema kreeg maandag tijdens zijn afscheid als burgemeester van Deventer de Cleantech Regio Award, voor zijn enorme inzet voor de Cleantech Regio, als voorzitter Wgr regio Stedendriehoek en voorzitter Strategische Board. Vanaf 11 juli start hij als Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel.

Energietransitie en circulaire economie
De regio steunt projecten die bijdragen aan de energietransitie, door financiering van onderzoek of projectondersteuning, advies of de weg te wijzen naar subsidiekanalen of netwerkpartners.
Voorbeelden van resultaten zijn: circa 30 ondernemers en organisaties die bijdragen aan energietransitie zijn verder geholpen. En met behulp van de Energy Check-up deden 83 MKB’ers een scan. Deze bedrijven kregen advies over energiebesparing. Op basis daarvan kunnen ze een energieabonnement afsluiten waarmee zij investeringen in hun energiebesparing financieren uit de besparing op hun energierekening.
Duurzaam en energieneutraal produceren met zo min mogelijk afval: dat levert betere prestaties en hogere productiviteit bij bedrijven op. Om dit te stimuleren heeft de regio maar liefst 100 initiatieven die bijdragen aan een schone en circulaire regio verder gebracht.

Wonen, infra en mobiliteit
In 2017 besteedde de regio weer veel aandacht aan een goed verblijfs- en vestigingsklimaat. Zo zijn de binnensteden en kernen van Vaassen, Eefde, Epe, Apeldoorn en Twello opgeknapt. Er is gewerkt aan een nieuwe Regionale Woonagenda met focus op de kwaliteit van wonen.
Ook is het Regionaal Programma Werklocaties vastgesteld. Dit is de basis voor afstemming over aanbod van werklocaties passend bij de vraag.
Er is veel voor de fietser bereikt. Zo is de fietsroute Deventer – Apeldoorn aangepakt met sneller en veiliger fietsen als resultaat. En er is grote animo onder inwoners en bedrijven voor fietsacties. Daardoor is er samen 1 miljoen extra kilometer gefietst.
De Cleantech Regio is koploper in de toepassing van intelligente transportsystemen en verkeersinstallaties. Het is de eerste regio die slimme verkeerslichten heeft toegepast (in Apeldoorn en Deventer).
De A1-verbreding is begonnen en ook zijn de kansen in de A1-zone voor bedrijvigheid, duurzame snelweg, energie, vitale landschappen en cleantech blikvangers in kaart gebracht.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Om de ambities in de Cleantech Regio waar te maken, hebben ondernemers goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het Sociaal akkoord arbeidsmarkt is afgesloten en uit de samenwerking met het rijk is het impulsproject ‘Arbeidsmarkt op zoek naar kenniswerkers’ gestart.

Cleantech Regio
In de Cleantech Regio werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Economie en ecologie gaan hierbij hand in hand. De Cleantech Regio zoekt in haar samenwerking de verbinding met de omliggende regio’s.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: