Kennisplatform voor Oost Nederland

Cleantech Regio zoekt samenwerking met rijk

Geplaatst op 6 september 2018

De Cleantech Regio heeft concrete investeringsplannen ingediend bij het Rijk. De basis voor dit aanbod van de zogenoemde Regiodeal is de Agenda Cleantech Regio, welke samen met gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de provincies Gelderland en Overijssel is gemaakt. Met deze deal wil de regio de samenwerking tussen regionale partners en het Rijk versterken.

In het regeerakkoord is 950 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in regionale vraagstukken en knelpunten. Afgelopen zomer stelde het Rijk een eerste inschrijvingsronde open van 200 miljoen euro. De inschrijving sloot op 1 september.

Cleantech als groene draad
Cleantech staat voor meer met minder. Meer productiviteit, meer banen en meer efficiency. Met minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu en de leefomgeving. Focus op energieneutraliteit en circulariteit van productie en consumptie. Niet alleen investeert de regio in schone technologie die bijdraagt aan een duurzame wereld, cleantech staat ook voor de manier waarop de regio haar vestigingsklimaat, economie en innovatie versterkt.

Het is ook de maatstaf voor hoe de regio omgaat met vervoer en bereikbaarheid, wonen en leefomgeving, onderwijs en arbeidsmarkt. Cleantech loopt als ‘groene’ draad door alles heen. In de Agenda Cleantech Regio staan de doelen en ambities voor de periode 2019-2023, en is het vertrekpunt voor deze Regio Deal. De langetermijnvisie van de regio is gericht op het realiseren van sustainable prosperity, ofwel duurzame welvaart. De regio heeft een breed en integraal aanbod gedaan dat nauw aansluit bij de ambities van de Agenda Cleantech Regio.

Kracht van de Cleantech Regio
De regio heeft een sterke bottum-up beweging. Zo is de Agenda tot stand gekomen met inbreng van bedrijven, instellingen, overheden en bewoners. De kracht van deze samenwerking is een belangrijke succesfactor. Die samenwerking garandeert betrokkenheid, eigenaarschap en continuïteit op lange termijn van de resultaten. Ook zetten bewoners in de Cleantech Regio bovengemiddeld in op duurzame productie en dienstverlening. De regio is koploper op het gebied van het terugdringen van de hoeveelheid restafval; nergens in Nederland wordt huishoudelijk afval zo goed gescheiden als in de Cleantech Regio.

De ambities en karakteristieken van de regio bieden ruimte voor de stevige en soms vernieuwende aanpak waarbij de regio het Rijk nodig heeft om tot resultaat te komen. Andersom dragen de ingediende projecten substantieel bij aan de doelen van het kabinetsbeleid.
In het najaar volgen de gesprekken tussen Rijk en regio over de ingediende deals. Op basis daarvan besluit het Rijk in de eerste helft van 2019 over de Regio Deals.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: