Risicomanagement

19 mei 2020 Economie

Risicomanagement is een continu proces waarbij risico’s in beeld worden gebracht en op waarde worden geschat, zodat vervolgens bepaalt kan worden hoe de kans van het optreden en de gevolgen van de risico’s beheersbaar worden. Sommige risico’s zien we van tevoren niet of nauwelijks aankomen, maar hebben wel een grote impact: zoals het Coronavirus!

Met een goed risicobeleid ben je als onderneming beter in staat om goed om te gaan met risico’s en kun je op het moment dat een risico realiteit wordt de continuïteit van het bedrijf zoveel mogelijk waarborgen.

In deze kennisupdate nemen we je graag mee in een aantal onderwerpen die in het kader van risicomanagement van belang zijn. We doen dit door je mee te nemen in het installatiebedrijf van Lieke en Mats.

Contracten

Bij het sluiten van een overeenkomst doen zakelijke partijen vaak een beroep op hun algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden bevatten bepalingen die van grote invloed kunnen zijn tijdens of na afloop van de zakelijke relatie. Zo wordt in de algemene voorwaarden vaak de aansprakelijkheid beperkt, tot bijvoorbeeld het factuurbedrag.

Voorbeeld: Lieke en Mats hebben voor het installatiebedrijf een printer gekocht bij de Printshopper. Deze partij heeft zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaard op de overeenkomst.

De algemene voorwaarden bevatten de volgende bepaling: Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag. Nadat de printer is aangesloten vliegt deze in brand. Naast de brandschade aan het gebouw heeft ook de secretaresse van Lieke en Mats brandwonden opgelopen. De schade loopt in de duizenden euro’s. De Printshopper stelt zich op het standpunt dat zij enkel aansprakelijk gehouden kan worden voor het factuurbedrag, zijnde € 1.000,-. Lieke en Mats blijven met de rest van de schade zitten.

Naast materiële schade of letselschade kan er natuurlijk ook sprake zijn van gevolgschade. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de monteurs van Lieke en Mats als gevolg van het coronavirus niet de noodzakelijke reparaties bij de klant kunnen uitvoeren en de klant hierdoor bijvoorbeeld belemmerd wordt in zijn productieproces. Het is de vraag of het coronavirus aangemerkt kan worden als een overmacht situatie. Of dit het geval zal zijn is mede afhankelijk van de inhoud van het contract. Wanneer je een beroep kunt doen op overmacht ben je (tijdelijk) niet meer gehouden de overeenkomst na te komen, maar ben je daarnaast niet aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade.

Veel contracten zijn niet voorbereid op extreem uitzonderlijke situaties zoals het coronavirus. Zorg dus dat je goed bent voorbereid op eventuele toekomstige epidemieën en pas reeds nu je contracten en algemene voorwaarden hier op aan.

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.countus.nl

Fotobijschrift: Van links naar rechts Gerrit Jan Gerrits, Ellen Caspers, Rob Postma