Kennisplatform voor Oost Nederland
Robert Heinst
Olympia Arbeidsmarkt

Arbeidsmobiliteit: sturen of gestuurd worden?

‘De juiste medewerker op het juiste moment naar de juiste plek bewegen.’ Dat is nodig om als bedrijf te groeien en mee te veren met de bewegingen in de markt. Bovendien draagt het bij aan vitale, gemotiveerde, duurzaam inzetbare werknemers die met voldoening werken. En dat leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit en goed werkgeverschap. Mobiliteitsvraagstukken zijn van alledag, maar hoe stuur je mobiliteit?  

Kijk naar binnen om te winnen

Interne mobiliteit is een sleutel om medewerkers gemotiveerd en gezond te houden. Dan hebben we het over loopbaanontwikkeling, doorstroom en het ontwikkelen van skills. De ene medewerker is hierin echter afwachtend, de ander neemt proactief de regie. Leidinggevenden kunnen medewerkers aanmoedigen na te denken over zichzelf en hun ontwikkeling. Door regelmatig in gesprek te zijn over iemands wensen, te focussen op talenten en meer uit het potentieel te halen. Het werkt bovendien verbindend. Hier is een ontwikkelcultuur voor nodig, waarin medewerkers kunnen leren, groeien en experimenteren.

Verder kijken dan eigen organisatie

Maar wat als goede medewerkers uitstromen? Sommige leidinggevenden vinden dat lastig en durven ze niet te delen. Alles begint met vertrouwen en een open houding ten aanzien van mobiliteit. Leidinggevenden kunnen medewerkers faciliteren in zelfbewustzijn, zelfsturing en behoeften. Loopbanen worden immers flexibeler en zijn niet gebonden aan organisaties. Als je medewerkers in beweging brengt en houdt dan vergroot je hun arbeidsmarktwaarde. Je creëert bovendien ambassadeurs en de mogelijkheid om nieuw talent in te laten stromen. Dus mobiliteit is een oplossing waar beide partijen baat bij hebben. 

Duurzaam perspectief bieden

Soms is externe mobiliteit noodzakelijk en moet afscheid worden genomen van een medewerker. Dan is het belangrijk deze collega goed te ondersteunen. We zijn immers allemaal verantwoordelijk dat mensen mee kunnen blijven veren, werkvoldoening (her)vinden en duurzaam perspectief hebben. Door verbindingen te leggen met andere bedrijven en arbeidsmarktpartijen kunnen werkgevers van werk naar werk begeleiden. Bij Olympia hebben we samen met re-integratiebureau Jansen & De Vries een doorstroomoplossing ontwikkeld. We bieden mensen uit het eerste en tweede spoortraject de mogelijkheid de overstap te maken naar een ander bedrijf waarbij zij enkele rechten behouden. Zo blijven zij waarde leveren. En in plaats van te praten over afkoopkosten, kun je medewerkers samen met andere werkgevers perspectief bieden!

Meer weten over de mogelijkheden van interne en externe mobiliteit en talentmanagement? Meld u dan aan voor onze kennissessie op donderdag 20 april om 15.00 uur bij Olympia in Lichtenvoorde: lichtenvoorde@olympia.nlDelen via

Zoeken naar: