Fiscaliteit in “The Circle”

10 augustus 2017 | |

Veranderingen in ons werkveld gaan snel. Ik heb al eerder gepubliceerd over de toenemende roep om transparantie over de afdracht van belastingen door ondernemers in de verschillende landen. De OESO heeft een set regels uitgevaardigd. Een onderdeel daarvan is de rapportage over waar, welk deel van de winst van een concern valt. Nu komt Europa met een meldingsplicht, opgelegd aan belastingadviseurs, waarin zij, actief, bij de nationale Belastingdienst opgave moeten doen van “constructies’ over de landsgrenzen heen.

Hoever dit gaat is nog niet bekend, maar, Nederland een beetje kennende, zal dit in ons land ongetwijfeld gepaard gaan met een heleboel detailregelgeving. Als klant ontleent u daar geen toegevoegde waarde aan, maar het kost onze beroepsgroep wel veel tijd (en u dus veel geld). Dat is vervelend, maar het is een uitvloeisel van de maatschappelijke druk om een halt toe te roepen aan veronderstelde belastingontwijking bij iedere ondernemer die zaken doet buiten ons land. In een breder maatschappelijk kader zou je kunnen zeggen dat in het huidige tijdperk, waarin iedereen via social media en internet alles van elkaar weet (en daar dus ook een mening over heeft), dit ook hoort te gelden voor de wijze waarop ondernemers om dienen te gaan met het alloceren van hun activiteiten en de daarbij behorende afdracht van belastingen. Hoe zakelijk en integer de redenen voor “het over de grens gaan” ook zijn. Persoonlijk vind ik fiscale ontwikkelingen wel ver gaan; het roept de sfeer op van de roman ‘The Circle”, waarin schrijver Dave Eggers verhaalt over een bedrijf dat streeft e streven naar een monopolie op het vlak van internetgebruik en naar afschaffing van de privacy

Mooie dingen gebeuren er gelukkig ook. Onlangs vond op de Technische Universiteit in Enschede de finale van UTChallenge plaats. Studenten hadden tussen februari en eind mei 2017 de tijd om een onderneming te verzinnen of tot prototypeniveau op te starten, en deze, ten overstaan van een jury en een veelkoppig publiek, te presenteren. Ik had de eer in de jury te zitten en kreeg dus al deze businessplannen en de meest veelbelovende ondernemers in spé onder ogen. Hoe knap is dat ? In amper 4 maanden een probleem benoemen en daar een briljante oplossing voor ontwikkelen. Als we nu eens een heel stel jonge knappe koppen, niet gehinderd door bestaande regels en grenzen, een compleet nieuw, technologisch gedreven, controlesysteem voor de belastingheffing laten opzetten ? Hoeft niet eens vanaf de grond te worden opgebouwd. Diverse derde- en tweede wereldlanden hebben al briljante technologische toepassingen ontwikkeld en geadopteerd die de heffing van loon- en omzetbelastingbelasting overzichtelijk, controleerbaar en administratief eenvoudig uitvoerbaar, maken. Combineer deze met de fiscaal technische ervaring en kennis die we in de loop van de afgelopen honderd jaar hebben opgedaan en het leven zou er zo maar eens fiscaal aantrekkelijker kunnen gaan uitzien. Te ver gezocht ? Misschien wel, maar het zou het proberen waard zijn.

We krijgen een nieuw kabinet. Ik hoop dat ze geen energie steken in detail-aanpassingen op het gebied van toeslagen, eigen woningregeling en wat dies meer zij. Nee, laten we hopen op een beetje fiscale- eén politieke lef.

Wilt u in contact komen met Arnold Poelstra of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.