Kennisplatform voor Oost Nederland

‘’Smart Leadership’’

Meten, luisteren en zelf aanvoelen tegelijkertijd is een voorwaarde om te bouwen aan duurzame creatieve organisaties. Vaak zien we dat bedrijven prima in staat zijn om te sturen op basis van Inhoud, cijfers, analyses, wetenschap en structuren. Meten is weten. Veel bedrijven ontlenen het succes alleen aan de winstgevendheid van organisatie en accepteren een bepaalde mate van onvrede, stagnatie, verloop, ziekteverzuim en het ontwikkelen van gewoontegedrag net zo eenvoudig. Succes is ook een weerspiegeling van de mate waarin gelukkige mensen werkzaam zijn en samenwerken, ieder met eigen talenten en onaangesproken capaciteiten.

Om duurzame relaties en creatieve organisaties te ontwikkelen is smart leadership nodig. Scherp en helder kijken door drie lenzen tegelijk ( Model van Daniel Ofman ). Meten is weten (HET), een effectieve lens om door te kijken maar het is niet het enige perspectief. Oplossingen en doelgerichte acties kunnen op basis van alleen een analyse van de feiten gerechtvaardigd zijn maar als we in staat zijn tegelijkertijd ook door een andere lens te kijken (WIJ), die onze aandacht richt op verhoudingen i.p.v. alleen naar de inhoud te kijken, waar de dialoog tussen mensen en de verschillende disciplines belangrijk is, waar interactiviteit de basis vormt van inzet en succesvol handelen, kan het zijn dat we tot andere conclusies komen. Wat bindt ons aan de cultuur van de organisatie en hoe leren we luisteren naar wat er leeft in het bedrijf? Iedereen heeft een verhaal en een moraal maar hoe brengen we die samen en hoe halen we er het beste uit?

Als we in staat zijn om de inhoud te combineren met de verhoudingen en dan ook nog tegelijkertijd door een derde lens ( IK ) gaan kijken, waar het vooral gaat over je eigen houding, de vaardigheid om te reflecteren, aan te voelen, subjectiviteit in te brengen en te kijken hoe jij met jouw eigen unieke talenten waarde kan toevoegen in de organisatie, ontstaat een kristalhelder beeld.

Persoonlijk leiderschap geeft inzicht en leert mensen in organisaties om te kijken door de drie lenzen tegelijkertijd ( IK-WIJ-HET ). Daar waar ze overlappen zien we kristalhelder. Sterker nog daar worden uitdagingen aangegaan, daar wordt het juiste gedrag ontwikkeld en worden de gemeenschappelijke doelen geformuleerd en gerealiseerd. Daar wordt gekeken naar inhoud, verhoudingen en houding. Smart Leadership!

Delen via

Zoeken naar: