Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Behoud ruimte om te werken

Het is een feit: we hebben meer woningen nodig. En snel ook! Maar mag dit betekenen dat bestaande mkb-bedrijven en de maakindustrie plaats moeten maken voor woningbouw op of direct naast bedrijventerreinen? Ik denk van niet.

Bedrijventerreinen zijn het kloppend hart van ondernemend Nederland en van cruciaal belang voor de economie. Hier wordt niet alleen geld verdiend (30% van het BBP), maar ze spelen ook een cruciale rol in de energietransitie door energieopwekking en onderlinge energie-uitwisseling. Samenwerking op bedrijventerreinen vormt een van de oplossingen voor netcongestie. Het is dan ook zorgwekkend om te zien dat sommige gemeenten kiezen voor het verlagen van milieucategorieën om ruimte te creëren voor woningbouw, natuur en recreatie.

Overlast

Deze keuzes hebben ernstige gevolgen. Door de aanpassing van de milieucategorie worden geluids- en hindercirkels verkleind, wat bestaande bedrijven op deze locaties in sommige gevallen dwingt tot aanpassingen of zelfs sluitingen. De kans op overlast, wanneer nieuwe woonwijken direct naast of zelfs op bedrijventerreinen gebouwd worden, is bovendien meer dan aanwezig.

Recent onderzoek in opdracht van VNO-NCW Midden in haar regio (provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht) toont aan dat ongeveer 100 bedrijventerreinen in deze vier provincies in de knel komen door omgevingsplannen die in strijd zijn met de nu gestelde milieucontouren. Samen met brancheorganisaties pleit VNO-NCW Midden er daarom voor om een minimum milieucategorie van 3.1 en hoger op te nemen als voorwaarde in de uitwerking van de omgevingsplannen.

Uitbreidingsbehoefte

Maar het behoud van bestaande bedrijventerreinen is niet het enige probleem waarmee onze regio te kampen heeft. Er ligt ook een uitdaging in het creëren van nieuwe bedrijventerreinen. Tot 2030 is er een uitbreidingsbehoefte van 7.000 hectare aan bedrijventerreinen in heel Nederland, terwijl bijvoorbeeld in Gelderland slechts 445 hectare beschikbaar is op nieuwe terreinen. Het is van cruciaal belang dat de aanpak van ruimte voor werk en economie goed wordt geïntegreerd in de omgevingsvisies en –verordeningen van provincies en gemeenten.

Ik pleit ervoor dat we niet alleen denken aan waar we wonen en recreëren, maar ook aan waar we werken. Want anders bouwen we straks prachtige huizen en creëren we mooie plekken voor recreatie, maar zijn we genoodzaakt om in een andere provincie te gaan werken. En laten we eerlijk zijn, dat is niet de toekomst waar we naar streven.

Marcel Hielkema

Voorzitter VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: