Leuker kunnen ze het niet maken…

30 september 2020 Gerwin Knippenborg | Knippenborg Subsidieadvies | Subsidieadvies

In mijn lange carrière als subsidieadviseur heb ik al heel wat nieuwe subsidieregelingen langs zien komen, de één succesvoller en toegankelijker dan de andere. En eens in de zoveel tijd wordt er een nieuwe subsidie aangekondigd, waarvan ik meteen enthousiast word. YES! Ze snappen het!

Dat had ik dus toen ik de belastingplannen van het kabinet voor 2021 zag. Het MKB, de kurk waar de Nederlandse economie al jaren op drijft, wordt beloond met een lastenverlichting. De vennootschapsbelasting voor de eerste schijf wordt naar 15% verlaagd. Bovendien wordt de eerste schijf vanaf volgend jaar in twee stappen verhoogd van de huidige € 200.000 naar € 400.000. Maar nog mooier is dat ondernemers volgend jaar gebruik kunnen maken van de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Deze nieuwe subsidie, met een aanzienlijk budget van €2 miljard, zal via een directe korting op de loonheffing worden verrekend. ‘Zoals nu ook al werkt met de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling’, aldus de schrijvende pers. Daarmee bedoelen ze natuurlijk Nederlands meest succesvolle subsidie: de WBSO, Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk. Het is immers niet voor niks dat veel landen deze subsidie gekopieerd hebben, meest recent nog onze Duitse buren. Dus slim van de overheid om de systematiek van WBSO over te nemen voor de BIK.

WBSO crisisbestendig

De WBSO is al sinds 1994 een extra stimulans voor het bedrijfsleven. Met deze subsidie voor onderzoek en ontwikkeling, kun je elke maand je loonheffing/belasting verlagen. Deze subsidie heeft daarmee al veel bedrijven door menig crisis geholpen.

Daarnaast is de WBSO een brede, goed toegankelijke subsidie, die al jaren door een uitstekend werkende organisatie (RVO) wordt uitgevoerd, via prima werkende digitale systemen. Dus geen frustraties over het aanvraagtraject. En het is een efficiënt systeem, omdat de onderneming geld ‘binnenhoudt’ en er dus geen duur geld-rondpomp-systeem is.

Investeren is win-win

De overheid weet dat ondernemers door deze subsidies direct besparen op de kosten. Hierdoor kunnen ze meer winst maken en dat levert de overheid meer winstbelasting op. Een ander voordeel is dat ondernemers zullen investeren in mensen/personeel, waardoor de overheid meer loonbelasting ontvangt. Of ze hoeven minder uitkeringen te verstrekken. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Ook voor bedrijven is het een win-win situatie. De WBSO werkt al jarenlang succesvol als subsidie-instrument, waardoor je niet bang hoeft te zijn een subsidie met onverwachte haken en ogen. Ook zal er geen sprake zijn van frustraties, omdat bijvoorbeeld het budget niet toereikend is. Kortom: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, lijkt dit keer echt van toepassing te zijn!

Gerwin Knippenborg
Directeur Knippenborg Subsidieadvies