Kennisplatform voor Oost Nederland
Hans Tragter
Tragter Groep uit Neede Brandbeveiliging

Tragter werkt met u mee aan de toekomst

Op dit moment is er in de politiek veel discussie. De term PFAS zal u ongetwijfeld bekend zijn. Buiten de discussie over PFAS zijn er meer zaken die spelen. Het milieu vormt een steeds belangrijker punt voor bedrijven.  Er komen meer (milieu)eisen waar aan voldaan moet worden.

Maar ook vanuit commercieel oogpunt is er een verschuiving gaande. De termen groen en MVO worden steeds belangrijker. Ook wij als veiligheidsbranche ontkomen hier niet aan. Op veiligheidsgebied zijn er veel ontwikkelingen te noemen. Zo zijn er al jaren ecoblussers (met minder schadelijk blusschuim) en zijn inmiddels ook de eerste PFAS-vrije blussers op de markt gekomen. Materialen die gebruikt worden in de installaties zijn ook aan verandering onderhevig om een zo minimaal mogelijke footprint achter te laten. Daarnaast worden installaties steeds energiezuiniger en is ledverlichting inmiddels gemeengoed geworden. Noodverlichting en vluchtwegverlichting wordt alleen nog geïnstalleerd met led-armaturen.

De risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) vormt een basis om (potentiële) milieugevaren voor uw bedrijf en uw werknemers in kaart te brengen. Hierin wordt er gekeken naar de gevaarlijke stoffen die voor komen, maar ook kunnen de afvalstromen binnen de organisatie worden geïnventariseerd. Door dit duidelijk in kaart te brengen laat u zien nadrukkelijk bezig te zijn met het milieu.

Wilt u een stap verder gaan, dan kunt u kiezen voor een ISO14001 certificering. Dit is dé internationale standaard voor een milieumanagementsysteem. Hiermee ontwikkelt én borgt u het milieubeleid van uw organisatie. Onze veiligheidskundigen kunnen u hierbij helpen.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met mij op.

Hans Tragter
Tragter Groep

Delen via

Zoeken naar: