Kennisplatform voor Oost Nederland
Johan Siebert
Siebert & Wassink HR Adviesbureau

Succesvolle CEO is vooral een geweldig teamlid

‘De meest succesvolle CEO is in de eerste plaats een geweldig teamlid’. Als  ‘hofleverancier’ van bestuurders, directeuren en senior management in Oost-Nederland herkennen we dat volledig. Jaarlijks searchen, screenen en selecteren we vele leiders voor toonaangevende bedrijven en publieke organisaties. De kwaliteit van een benoeming hangt samen met kennis, (branche)ervaring en visie. De skills om een ijzersterk team te smeden, bepaalt echter altijd het succes van de leider en daarmee het resultaat voor de organisatie.

De Harvard Business Review publiceerde dit jaar over de drie belangrijkste uitdagingen van directeuren: effectiviteit in energie, relaties en kennis. Wij zien collegialiteit als de sleutel om op die drie thema’s te excelleren.

Efficiënt gebruik van tijd en energie
De meeste directeuren lijken vaak meer tijd en energie dan anderen te hebben. Toch zijn tijd en energie schaarser dan geld en is het de kunst om die zo efficiënt mogelijk te spenderen. Bemoei je niet met beslissingen die ook, of juist beter, door anderen kunnen worden genomen. Bouw een ijzersterk team waaraan je verantwoordelijkheden kunt delegeren en aan wie je serieuze beslissingen durft over te laten. Beperk je bemoeienis tot issues waarover alleen jij een besluit kunt nemen, zodat er voldoende tijd overblijft om te investeren in goede relaties.

Effectief in relaties
De kwaliteit van het contact met collega’s, klanten, aandeelhouders, media en andere stakeholders bepalen het succes van elk bedrijf. Goede relaties kosten tijd, toch is het die investering meer dan waard. Weten wat er speelt; intern op de werkvloer en extern in het werkveld. Zo krijg je belangrijke feedback om je producten en diensten te verbeteren en blijf je alert op veranderende behoeften van mensen, markten of middelen, zodat je vroegtijdig een betere strategie kunt ontwikkelen.

Doeltreffend in kennismanagement
Leiders zijn geen directeur geworden door achterover te leunen en mee te liften op het werk van anderen. Ze zijn van nature graag betrokken bij alle belangrijke ontwikkelingen. Aan de top komen is moeilijk, aan de top blijven nog veel moeilijker. Dat geldt in de sport en in concurrerende markten. Om aan de top te komen zijn er andere competenties nodig, dan om daar blijvend succesvol te zijn. Een belangrijke kwaliteit van directeuren is openlijk toegeven dat je niet alles weet, om daarmee ruimte te geven aan kennis, informatie en expertise van anderen.

Organisaties met leiderschap versterken; wat een prachtig vak hebben wij toch.

Johan Siebert
Siebert & Wassink

Delen via

Zoeken naar: