Kennisplatform voor Oost Nederland
Richard Temmink
Centrum voor Bedrijfsopvolging Begeleiden van ondernemers

Je bedrijf 2 keer verkopen?

Dagelijks spreken wij ondernemers met de vraag over de perfecte timing voor verkoop van hun onderneming. Uiteraard is dit van veel factoren afhankelijk, wij splitsen dit altijd in de ‘zachte’ en ‘harde ’kant van een overdracht.

Aan de ‘zachte’ kant van de overdracht speelt de emotie een rol. Dit is niet meer dan normaal, ook al geeft menig ondernemer aan dat dit bij hem of haar niet speelt. Een goede voorbereiding ten aanzien van de te nemen stappen in het ‘verkoopklaar’ maken van de onderneming is cruciaal. Maar de ondernemer aan het idee te laten wennen dat hij er zélf klaar voor is, is misschien nog wel het belangrijkst.

Daarnaast is er de ‘harde’ kant van de overdracht waarbij de verwachte verkoopopbrengst, de financiële toekomst van de onderneming en de ondernemer belangrijk zijn.

Vaak merken wij dat de zachte en harde kant toch niet altijd in balans zijn. Soms omdat de ondernemer een veel hogere waarde in gedachten heeft dan realistisch lijkt. Of soms omdat de ondernemer toch eerder of meer zekerheid wil bij verkoop, ook al hoeft hij nog niet morgen te stoppen. Is dit dan het moment om juist niet te verkopen?

Uiteraard zijn er alternatieven, zo komen wij in de praktijk steeds vaker de pre-exit tegen. De ondernemer verkoopt toch al een deel van zijn aandelen aan een investeerder en gezamenlijk gaan ze werken aan een nog betere toekomst, met de bedoeling gezamenlijk in de toekomst een hogere verkoopprijs te realiseren.

Natuurlijk kan dit bedreigend klinken en het idee opwekken dat je geen baas meer bent in eigen huis. Echter, wij hebben ook meerdere trajecten begeleid waar de verkoper 70-75% van zijn verwachte opbrengst veiligstelt, er in 5 jaar richting bank wordt afgelost (zeker nu met de huidige lage rente) en er binnen 5 jaar een gezamenlijke doelstelling ontstaat om gezamenlijk te verkopen. Dat is per slot van rekening natuurlijk ook het voordeel als je de deal voor ieder 50% erin stapt.

Kortom, een financiële constructie om in 2 stappen je bedrijf over te dragen en gedurende de laatste jaren een partner te hebben met hetzelfde belang.

Richard Temmink
Centrum voor Bedrijfsopvolging

Delen via

Zoeken naar: