Kennisplatform voor Oost Nederland
Ruud Wilbrink
Wildbrink & Den Otter Notariaat & estate planning

Europees kampioen

Grote kans dat u bij het lezen van de titel van deze column direct denkt aan voetbal, het EK 1988 waarin Nederland als winnaar zegevierde. Of misschien aan de Oranjevrouwen die in 2017 hetzelfde kunstje flikten? Of aan hockey, waarbij Nederland ook meermaals de titel binnen wist te halen?

Niets van dat alles (helaas), nee, kennelijk is Nederland ook al jarenlang Europees kampioen deeltijdwerken.

Wat moeten we daarvan vinden? Is dat goed, of juist niet? In het kader van productiviteit en efficiency wel. Maar bezien in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt – in een aantal beroepsgroepen althans – niet. Recente cijfers tonen aan dat er op dit moment 264.000 open vacatures zijn die niet binnen afzienbare tijd kunnen worden vervuld.

Meest voor de hand liggende oplossing voor dit probleem is wellicht om deeltijders te verzoeken meer te werken (waar kennelijk zo’n 25% positief tegenover staat). Voordeel voor u als werkgever is dat het personeel het bedrijf en de werkzaamheden reeds kent, niet hoeft te worden ingewerkt en nagenoeg geen extra investeringen vergt.

Een andere mogelijke oplossing die recentelijk in het nieuws kwam is het makkelijker maken van arbeidsmigratie van (bijvoorbeeld) Afrikaanse migranten. Voorstel daarbij is om aan deze migratie een maximumtermijn te koppelen van vier jaar. Daarna moeten de betrokkenen terug. Volgens de bedenker van dit voorstel is vier jaar lang genoeg voor werkgevers om de investering terug te verdienen, maar tegelijk niet lang genoeg voor werknemers om helemaal geworteld te raken. Ziet u het al voor u?

Vergelijkbaar, maar op kleinere schaal, is vereenvoudiging van arbeidsmigratie binnen de EU. Daarbij moet het natuurlijk wel zo zijn dat werknemers uit Oost-Europa worden betaald naar West-Europese normen. Arbeidsmigratie als ‘businessmodel’ voor het afdwingen van lage lonen is daarmee passé. Hierover was al overeenstemming bereikt in Europa, en deze richtlijn wordt, door aandringen van het Europees Parlement en de Europese Commissie, waarschijnlijk medio 2020 ingevoerd. Kunt u daar wellicht iets mee?

Voor sommige branches zou één van de voorgaande voorstellen best een oplossing kunnen zijn, maar lang niet overal. Onder andere in de specialistische zakelijke dienstverlening wordt de komende jaren de grootste groei verwacht, met name vanwege de steeds complexer wordende maatschappij (en bijbehorende juridisering). Nu echter de aanwas en instroom van goed en gekwalificeerd personeel steeds moeilijker wordt, ontstaat hiermee voor de nabije toekomst een serieus probleem. Hoe valt dit op te lossen?

Zijn we dadelijk ook Europees kampioen vacatures?

Ruud Wilbrink

Wilbrink & Den Otter

Delen via

Zoeken naar: