Kennisplatform voor Oost Nederland
Ruud Wilbrink
Wildbrink & Den Otter Notariaat & estate planning

Viva Europa?!

In juli van dit jaar is de Europese Richtlijn ‘digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen’ gepubliceerd. Was u daarvan reeds op hoogte?

Bedoeling van deze richtlijn is dat vanaf 1 augustus 2021 een BV online moet kunnen worden opgericht, omdat de EU grensoverschrijdend ondernemen gemakkelijker wil maken. Een nobel streven, maar voor de praktijk heeft dat nogal wat haken en ogen.

In Nederland is de oprichting van een BV sinds een aantal jaren al vrij eenvoudig, maar één van de vereisten blijft een notariële akte. Bovendien is op grond van allerlei wetgeving, zoals de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme), de notaris verplicht onderzoek te doen naar de oprichter en diens motieven.

Dat lijkt op gespannen voet te staan met de uitgevaardigde richtlijn. Hoe moet deze Europese richtlijn worden ingebed in de Nederlandse wetgeving (of omgekeerd)?

Streven is om de digitale akte toch een notariële akte te laten zijn. Hoe dat er dan uit moet zien is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk hoe de ons omringende landen aan de Europese richtlijn denken te gaan voldoen. Enige uniformiteit zou voor alle partijen het meest wenselijk zijn.

Een belangrijk vraagstuk is met name op welke wijze identificatie van de oprichters zou moeten plaatsvinden. De poortwachtersfunctie van het Nederlandse notariaat mag en moet immers niet verloren gaan. Het idee is de invoering van een NotarisID. Dit zou dan ook in de plaats (kunnen) komen van het huidige Digi-D, nu dit – mede uit veiligheidsoogpunt – mogelijk haar langste tijd lijkt te hebben gehad. NotarisID voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, zoals neergelegd in de eIDAS-verordening, de Europese verordening over elektronische identificatie. Het huidige Digi-D komt op dit moment (nog) niet verder dan de laagste veiligheidseisen.

Met NotarisID kan een akte digitaal worden ondertekend en kan de oprichter worden geïdentificeerd. Uiteindelijk is het streven om iedere Nederlander te voorzien van een eigen geverifieerde NotarisID, die u voor allerhande (overheids)diensten kunt gebruiken.

Een toekomstbestendige wijze van digitalisering als hulpmiddel voor de alledaagse praktijk.

Naast NotarisID zijn er echter ook andere revolutionaire technieken in digitale communicatie. Dat geeft enerzijds mogelijkheden, maar anderzijds ook risico’s en (nieuwe) beperkingen.

Met name sinds de invoering van de AVG (Privacywet) is een nieuwe complicatie ontstaan: burgers moeten controle hebben over hun eigen gegevens. Hoe valt dat te waarborgen? Wat mag je als bedrijf wel en vooral ook niet bewaren? En hoe lang?

Viva Europa?!

Ruud Wilbrink
Wildbrink & Den Otter, notariaat & estate planning

Delen via

Zoeken naar: