Kennisplatform voor Oost Nederland
Hans Tragter
Tragter Groep uit Neede Brandbeveiliging

Big brother is watching you?

Inmiddels zijn ze bijna niet meer uit het straatbeeld weg te denken: Beveiligingscamera’s. In de database van de politie zijn al ruim 200.000 camera’s geregistreerd en dit aantal groeit nog elke dag. Toch is dit aantal nog maar het topje van de ijsberg. De schatting is dat er minimaal zo’n anderhalf miljoen camera’s in Nederland hangen.

Cameratoezicht heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Door technische ontwikkelingen zijn er vele oplossingen mogelijk op cameragebied. Waar het in het verleden door de lage kwaliteit van systemen alleen mogelijk was om personen te herkennen, zijn tegenwoordig full-HD beelden eerder regel dan uitzondering. Door deze kwaliteit kunnen de beelden voor vele doeleinden gebruikt worden: cameratoezicht, bewaking, kentekenregistratie, crowdcontrol en vele andere oplossingen.

Indien een bedrijf (of particulier) over wil gaan tot het aanschaffen van een nieuw camerasysteem zijn er een aantal basisvoorwaarden waar men rekening mee dient te houden. Men dient minimaal rekening te houden met:
– Privacy: het cameratoezicht mag geen buitensporig grote inbreuk op de privacy zijn. Tevens dient de ondernemer een privacytoets uit te voeren.
– Het doel van het cameratoezicht: dit dient duidelijk te zijn en er moet sprake zijn van een gerechtvaardigd belang, zoals diefstalpreventie of het beschermen van personeel.
– Noodzaak: de ondernemer moet aantonen dat het cameratoezicht noodzakelijk is. Het cameratoezicht moet onderdeel uitmaken van een totaalpakket aan maatregelen en mag niet op zichzelf staan.
– Waarschuwen: een ondernemer is verplicht om duidelijk te maken dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht, nog voordat een persoon het terrein of gebouw betreedt.
– Bewaartermijn: deze mag niet meer dan 28 dagen zijn. Tenzij er sprake is van een incident, dan mogen de beelden worden bewaard totdat dit incident is afgehandeld.

Uiteraard kan Tragter Groep dit ook voor de onderneming verzorgen. Een projecteringsdeskundige houdt rekening met al deze eisen en zorgt ervoor dat de installatie aan alle eisen van de wet voldoet. Hierna zal een ervaren monteur het systeem installeren zodat er een goed werkend systeem is geïnstalleerd dat doelmatig zijn werk doet.

Voor meer informatie over cameratoezicht of installaties kunt u altijd contact met mij opnemen.

Hans Tragter

Delen via

Zoeken naar: