Kennisplatform voor Oost Nederland
Jussi Vuopionpera en Liesbeth Holterman
Leap. The Innovation Agency en Novel-T Cybersecurity

Cybersecurity

Cyberveiligheid blijft vaak een abstract begrip, dit weerhoudt bedrijven veelal tot investeren in een robuust cyberveiligheidsbeleid. Recente cyberincidenten, zoals het datalek bij Allekabels, de GGD’s exportknop, de ransomware-aanval bij Hof van Twente en de SolarWinds-hack tonen de noodzaak voor goed cyberveiligheidsbeleid aan.

De rol van cyberveiligheid evolueert dan ook snel, waarbij de toekomst van cyberveiligheid veel meer zal liggen in AI-gebaseerde oplossingen en goed getrainde gebruikers. Leap weet bij uitstek welke rol cyberveiligheid speelt binnen innovatietrajecten. Samen met Novel-T wil Leap het belang van cyberveiligheid nog beter op de kaart zetten, en laten zien dat cybersecurity ook een essentieel onderdeel is binnen (toekomstige) verdienmodellen. Steeds meer producten hebben namelijk een IT-component: van IoT-sensoren in de landbouw en productiehallen tot zelfrijdende auto’s.

Ook de huidige pandemie leidt tot nieuwe cyberuitdagingen. Migratie naar de cloud maakt dat werknemers massaal thuis toegang hebben tot bedrijfssystemen en de digitalisering van winkels zorgen voor nieuwe cyberdreigingen.

Bewustwording

Maar wat kun je als bedrijf nu al doen op dit vlak? Op IT-vlak bestaan tal van standaarden en testen voor het bepalen en verbeteren van de cyberveiligheid van een bedrijf, product of dienst. De OWASP 10 en de Certified Secure-checklijsten zijn hier voorbeelden van. Naast het technische aspect speelt het menselijke aspect een cruciale rol. Bewustwording van medewerkers op het gebied van cyberveiligheid is de eerste stap in een optimaal cyberveiligheidsbeleid. Feit is dat cyberincidenten vaak beginnen bij de zwakste schakel – de gebruiker.

Subsidies als SLIM, MIT-haalbaarheid, Kennisvouchers en tal van andere regelingen kunnen hierin ondersteunen. Dit gaat van de financiering van interne opleidingstrajecten en het inhuren van externe kennis, tot de financiering van onderzoek naar cybersecurity vraagstukken. Dit is ook van groot belang, want cyberveiligheid staat zowel nationaal als Europees hoog op de agenda’s.

Cyberveiligheid gaat verder dan defensief handelen, bedrijven moeten toekomstige kansen en bedreigingen anticiperen. De reeks aan grootschalige cyberincidenten heeft de noodzaak alleen maar benadrukt. Om deze reden heeft het Novel-T een cybersecurityrisicoanalyse ontwikkeld. Daarmee krijgt een bedrijf snel inzicht in de interne cyberveiligheidsstatus, en hoe cybersecurity kan bijdragen aan digitaliserings- en innovatietrajecten.

Jussi Vuopionpera (Consultant – Leap. The Innovation Agency), Liesbeth Holterman (Cybersecurity Expert – Novel-T)

Delen via

Zoeken naar: