Kennisplatform voor Oost Nederland
Robert Heinst
Olympia Arbeidsmarkt

De kracht van verbindend leiderschap

De balans vinden tussen het duurzaam binden en boeien van medewerkers én het behalen van zakelijk succes. Het is iets waar veel leidinggevenden mee worstelen. Gebrek aan tijd, sturen op kosten, KPI’s en financieel resultaat maken het vaak lastig. Toch levert focus op toegevoegde waarde en impact op lange termijn meer winst op, voor zowel organisatie, mens als samenleving. Maar wat maakt dat mensen er echt vanuit voldoening voor gaan?   

Van doelen naar waarden
Het begint met een verbindende leider die vertrouwen geeft en een bruggenbouwer is. Managers zeggen vaak: er is vertrouwen in onze mensen. Tegelijkertijd controleren zij alles wat hun medewerkers doen. Of ze zoeken oorzaken voor problemen, vinden en implementeren oplossingen en bedenken uitdagende KPI’s. Vervolgens moeten medewerkers hun best doen om die doelen te realiseren. Doelen stellen, geeft zeker focus, maar is niet dé manier om te veranderen. Het sluit niet aan bij wat mensen drijft. Als je medewerkers aanspreekt op wat ze echt waardevol vinden in hun werk, raken ze intrinsiek gemotiveerd en geïnspireerd. Het gevoel iets te doen dat ertoe doet, is minstens zo belangrijk als denken vanuit transacties.

Het verschil maken

Medewerkers kun je in beweging houden door de verbinding te leggen tussen de purpose van de organisatie en de motivatie, competenties en wensen van medewerkers. Dat betekent dat je als leider kijkt naar het grotere geheel. Het geeft houvast en richting en helpt bij het maken van keuzes en het optimaliseren van processen. Daarbij ondersteun je mensen maximaal om vanuit henzelf hieraan bij te dragen. Werken aan het hogere doel is niet iets dat je alleen zegt, maar ook doet. Elke dag. Het is een reis en vraagt om een cultuur van vertrouwen, eigenaarschap, samenwerking, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Door oprechte aandacht en continu de dialoog aan te gaan, kun je elke dag opnieuw het verschil maken met je medewerkers.

Het begint bij jezelf
Leiding geven, begint bij jezelf. Het is een samenspel tussen grenzen loslaten, richting en ruimte geven en verbinden. En dat is voor iedere persoon en situatie anders. Dat kwam ook naar voren tijdens onze inspiratiesessie van 29 juni. Samen met ondernemers en HR-specialisten hebben we nieuwe waarden geformuleerd voor verbindend leiderschap. Hieruit is een prachtig resultaat gekomen waarmee de deelnemers verdere stappen kunnen zetten in de individuele en organisatieontwikkeling. Wil jij ook het verschil maken als leidinggevende? Ik drink graag een kop koffie met je!

Delen via

Zoeken naar: