Kennisplatform voor Oost Nederland
Robert Heinst
Olympia Arbeidsmarkt

De kunst van richting veranderen

Voor een toekomstbestendig Oost-Nederland is meer dan economische groei belangrijk. Daarom streeft onze regio naar een aantrekkelijk woon-, vestigings- en leefgebied en een gelukkige, tevreden bevolking. Naar duurzaam, verantwoorde groei en brede welvaart. Dan moet je als organisatie meebewegen om het verschil te maken. Impact van beleid en handelen wordt steeds belangrijker.   

Diverse partijen werken samen aan het Bruto Twents Geluk, de Achterhoek is de eerste SDG-regio van Nederland en ook in de Liemerse Ambassade wordt samengewerkt voor een brede welvaart. Voor mij gaat brede welvaart om aandacht voor immateriële zaken naast materiële welvaart. Als organisatie kun je impact maken als je je ook bezighoudt met ecologische, sociaal-maatschappelijke aspecten, geluk en gezondheid. Je creëert waarde en levert een positieve bijdrage aan de wereld.

Brede welvaart

Vanuit onze purpose ‘het leiden van de maatschappelijke transitie naar werk van betekenis’ streven we bij Olympia naar verhoging van het collectief welzijn. Door werk de moeite waard te maken voor mensen. Werk is meer dan inkomen, het gaat om sociale aspecten als erkenning, ontwikkeling, autonomie en ertoe doen. De betekenis van werk is voor iedereen anders. Dat begint bij luisteren naar wat mensen drijft en wat zij willen bereiken. Kijken naar ieders unieke waarde, zichtbaar maken wat hun bijdrage is en waartoe het leidt. Daarbij kunnen we helpen, versterken en ondersteunen. Door te kijken, zien, begrijpen en helpen ontstaat een begin van brede welvaart.

Verbinden maakt slagvaardig

Onze impact creëren wij samen met onze medewerkers, flexkrachten, opdrachtgevers en anderen met wie wij in gesprek zijn. Verbinding maken, maakt je slagvaardiger in het realiseren van verandering en je leert van elkaar. Het heeft geleid tot het ontwikkelen van opleidingen en omscholen van mensen voor schaarsteberoepen, zoals energiemonteurs. Onze arbeidsmarktanalyses en ons advies helpen werkgevers anders kijken en anticiperen op de toekomstige arbeidsmarkt. Zo maken we duurzame ontwikkeling mogelijk. Daarbij kijken we ook naar onbenut potentieel binnen en buiten organisaties. Ook helpen we mensen weer grip te krijgen op hun financiën middels ondersteuning van bijvoorbeeld de Nederlandse Schuldhulproute.

Impact maken

Om daadwerkelijk tot verbinding te komen, is ruimte voor creativiteit en luisteren naar jezelf en anderen nodig. Impact maken is een proces van experimenteren en samenwerken. Door te inspireren en ons netwerk, onze kennis, dienstverlening en data in te zetten voor kansrijke initiatieven, dragen wij graag een steentje bij. Op welke manier maak jij impact?

Delen via

Zoeken naar: