Kennisplatform voor Oost Nederland
Ron van Gent
VNO-NCW Midden

Europa: Goed of Gedoe?!

En alweer kan ik mijn hart luchten over verkiezingen. Dit keer staat het nieuwe Europese Parlement centraal. Nederland heeft als klein land een open en sterke economie. Een groot deel van wat we met z’n allen verdienen, hebben we aan onze handelspartners in Europa (en daarbuiten) te danken. De open grenzen en de euro hebben ons aantoonbaar gemak en voordelen opgeleverd. De verwevenheid is in vele opzichten groot: als onze oosterburen niezen, worden wij verkouden. Als de zuidelijke Europese landen er een eigen(-zinnige) begrotingsdiscipline op los laten, worden de financiële markten en enkele noordelijke landen onrustig. De soap rond de Brexit heeft merkbaar negatieve gevolgen voor markten en bedrijven; maar biedt daarnaast ook kansen. De EU is niet alleen van economisch belang, maar heeft ook invloed op onze veiligheid en ons ondernemersmodel.

Europa staat als handelsblok met 500 miljoen inwoners voor een aantal grote uitdagingen. Hoe gaan we tegenkracht bieden aan de andere grote blokken China, Rusland en de VS? Is die nieuwe zijderoute van de Chinezen nou een zegen of maakt het ons te afhankelijk. Kunnen we als Europa in versneld tempo energie-onafhankelijker of meer self supporting worden? Hoe bewaken we onze buitengrenzen en wat is nou passende arbeidsmigratie?

We staan in Europa voor een aantal transities waar ook onze oostelijke ondernemers een cruciale rol in kunnen en willen spelen. Om te kunnen profiteren van meer samenwerking en internationaliseringskansen gaat Oost-Nederland zich gezamenlijk meer op de kaart zetten in Brussel onder de vlag ‘Think East’(een andere keer meer hierover). Op het terrein van digitalisering, robotisering en Artificial Intelligence zullen we grote stappen gaan maken. De energietransitie wordt verder opgepakt en levert kansrijke nieuwe businessmodellen en een schoner werk- en woonmilieu op. De arbeidsmarkt zal, vanwege de demografische ontwikkelingen, om gerichte immigratie blijven vragen; onze bedrijven hebben gewoon meer gespecialiseerde mensen nodig.

Het Europese Parlement kan en moet dit stimuleren en faciliteren. Geen dwingende, beperkende regelgeving voor ondernemers, maar ruimte voor experiment, laagdrempelige financiering en passende grensoverschrijdende arbeid. Team ‘Brussel’ van VNO-NCW maakt zich hier sterk voor.

Europe is calling. Make it your business!

drs. Ron van Gent
Directeur VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: