Kennisplatform voor Oost Nederland
Ruud Wilbrink
Wildbrink & Den Otter Notariaat & estate planning

Financieren 2.0

De meesten van u zullen ongetwijfeld merken dat het rendement op spaargeld verwaarloosbaar is, of – bij iets meer vermogen – zelfs worden geconfronteerd met een negatieve rente, die in rekening wordt gebracht op het moment dat uw spaargeld boven een bepaald niveau komt. Per 1 januari wordt deze drempel verder verlaagd, zodat spaargeld eerder een last dan een lust wordt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze ‘pijn’ te verzachten. Ik zal in deze column stilstaan bij één van de mogelijkheden die de afgelopen jaren veel is toegepast: de ‘familiebank’. Nu de huizenprijzen blijven stijgen en de hypotheeknormen de afgelopen jaren strenger zijn geworden, is er meer eigen geld nodig bij het kopen van een huis. Met een familiehypotheek kunt u uw kinderen helpen bij het financieren van een woning. Hierbij lenen ouders geld uit aan hun kinderen ten behoeve van het kopen van een eigen woning. Voor de kinderen scheelt dit aanzienlijk in de financieringslasten (geen afsluitkosten) en voor de uitlener is het interessant omdat de rente (iets) hoger zal zijn dan de bancaire rente. Voordelen voor beide partijen dus, mits goed uitgevoerd.

Scenario’s
Denk, samen met uw notaris, na over alle mogelijke scenario’s. Wat gebeurt er met de restantlening in het geval van overlijden van het kind? En bij uw overlijden? En wat als u wilsonbekwaam wordt? Hoe krijgt u voldoende zekerheid? Wanneer zijn de (fiscale) voordelen voor u dan wel uw kinderen maximaal? Kortom, het is minder eenvoudig dan het lijkt…

Blijft het allemaal hosanna? Dat is de vraag, nu de overheid plannen heeft om per 2022 het heffingssysteem binnen de inkomstenbelasting te hervormen. Dit zal met name voor de uitlener effect hebben (hogere box-3-heffing, dus lager voordeel). Voor de kinderen lijken de effecten nihil, mits de lening in box-1 (als eigenwoninglening) kan worden opgegeven. Valt de lening ook bij kinderen in box-3, dan wordt het een ander verhaal.

Belastingvrij
Een mogelijk alternatief is om (alsnog) gebruik te maken van de fiscale mogelijkheid om kinderen tussen hun 18e en 40e verjaardag eenmalig belastingvrij €103.643 (2020) te schenken, mits dit bedrag wordt aangewend voor de aanschaf van een woning, of de aflossing van een eigenwoningschuld. Daarmee kunnen de – mogelijk – negatieve effecten van de familiebank worden gerepareerd. Maar, hoe kan het ook anders, ook aan deze schenking zijn weer de nodige voorwaarden verbonden.

Kortom, het is minder eenvoudig dan het lijkt… Hebben we hiermee de nieuwe slogan van de fiscus gevonden?

Ruud Wilbrink
Wilbrink & Den Otter

Delen via

Zoeken naar: