Kennisplatform voor Oost Nederland
Gerwin Knippenborg
Knippenborg Subsidieadvies Subsidieadvies

De frustratie van de onbegrepen ondernemer

Ik kom als subsidieadviseur bij veel verschillende ondernemers over de vloer en de variatie in mijn werk is daardoor groot. Fraaie projecten – van nieuw ontwikkelde medicijnen of oplossingen voor de Alzheimer problematiek tot mooie energiebesparende technieken, innovatieve materialen of plantenteelt; bijna alles komt wel voorbij.

Wat al deze ondernemers gemeenschappelijk hebben, is vooral hun gedrevenheid en passie voor hun vak en product. Maar helaas vaak ook de frustratie van het zich onbegrepen voelen, met name als ze met de overheid te maken krijgen. Helaas herken ik dat onbegrepen gevoel soms maar al te goed. Zeker als een subsidieaanvraag van een prachtig project wordt afgewezen, dan snap ik er even helemaal niets meer van. Maar gelukkig hoeven we het niet klakkeloos eens te zijn met de beslissing van de overheid!

Wanneer een aanvraag wordt afgewezen, kun je een bezwaar indienen bij een onafhankelijke commissie. Deze commissie bekijkt dan of de beslissing terecht is of niet. Als deze commissie besluit dat de aanvraag terecht is afgewezen en je bent nog steeds overtuigd van je gelijk, dan kom je terecht bij de bestuursrechter of bij het College van het Beroep voor het Bedrijfsleven. Hier krijg je te maken met onafhankelijke rechters die, naar mijn ervaring, kritisch en open minded luisteren naar de argumenten van de ondernemer. En zij hebben ons al vaak in het gelijk gesteld.

Maar gelijk hébben is niet genoeg, je wilt ook gelijk kríjgen. En daar gaat het soms een enkele keer mis. Dan oordeelt de commissie of rechter dat je gelijk hebt, maar krijg je toch geen subsidie, bijvoorbeeld omdat de subsidiepot leeg is. Of de commissie besluit dat de subsidieverstrekker de beslissing moet heroverwegen en die komt vervolgens weer tot precies hetzelfde besluit, namelijk een afwijzing! Een echte pyrrusoverwinning: je hebt na veel moeite gewonnen, maar je krijgt er niets voor. Gelukkig is me dit in mijn ruim 25-jarige carrière nog maar twee keer overkomen, maar toch…de frustratie blijft lang hangen.

Maar in al die andere gevallen waarbij de overheid op zijn schreden moest terugkeren, ben ik blij dat ik de frustratie van het zich onbegrepen voelen een klein beetje bij de ondernemer heb kunnen wegnemen. Dan weet je weer waarvoor je het doet en waarom je zo’n passie voor je vak hebt.

Gerwin Knippenborg
Directeur 
Knippenborg Subsidieadvies 

Delen via

Zoeken naar: