Kennisplatform voor Oost Nederland
Ruud Wilbrink
Wildbrink & Den Otter Notariaat & estate planning

Geld nodig?

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik om me heen kijk merk ik toch de nodige onrust. Ingegeven door het (wereld)nieuws en alle problemen waar de natie op dit moment mee worstelt, maakt dit dat veel mensen niet weten waar ze de komende periode aan toe zijn.

Lastig ook voor iedere ondernemer. Immers, hoe hou je de liquiditeit op peil, en in hoeverre kun je de continuïteit van je onderneming waarborgen? Een voor de hand liggend middel om voor extra (werk)kapitaal te zorgen is het aangaan van een financiering.

Los van eventuele subsidies en overheidsmaatregelen waar men gebruik van zou kunnen maken, zijn er verschillende vormen van bedrijfsfinanciering mogelijk, waar ik in deze bijdrage kort bij stil wil staan. Nu de rente op financieringen het afgelopen half jaar aanzienlijk is gestegen, en het daarnaast zo lijkt te zijn dat niet alle geldverstrekkers genegen lijken te zijn om nog langer nieuwe zakelijke financieringen te verstrekken, kan het interessant zijn ook naar alternatieven te kijken. Wat is er dan zoal mogelijk?

Naast de ‘standaard’ zakelijke financieringen met hypothecaire zekerheid, komt ook de combinatie van beperkte zekerheid (vaak in de vorm van een pandrecht) gekoppeld aan kredietverstrekking voorbij. Mede door de houding van de gebruikelijke grootbanken zijn een aantal marktpartijen in het ontstane financieringsgat gesprongen. Er zijn inmiddels vele aanbieders actief die bedrijfskredieten verstrekken, of die bereid zijn te investeren in de onderneming in ruil voor een (aandelen)participatie – “business angels” – of recht op toekomstig rendement – “revenue based financing” -.  Een interessante optie, maar bedenk goed wat u weggeeft.

Crowdfunding kan natuurlijk ook en wordt steeds vaker als alternatief ingezet. Aangezien tegenwoordig alles online kan worden afgehandeld is hiermee een heel breed en gevarieerd publiek te bereiken. Mocht u uw ideeën en/of onderneming goed weten te presenteren, dan zijn er voldoende particulieren die bereid zijn te investeren. Zolang de rente op spaargeld nagenoeg nul is, kan dit voor de uitlener een interessant rendement opleveren.

Als alternatief voor financieren is ook leasen een veelgebruikte optie om de liquiditeitspositie niet onevenredig te belasten. Zowel operational-lease als financial-lease zijn daarbij mogelijk. Verschil tussen beide vormen is met name gelegen in de vraag waar het eigendom berust en waar het risico ligt. Laat u dus goed informeren.

Iets vergelijkbaars is (reverse)factoring en debiteurenfinanciering, waarbij uw financierder eigenlijk uw openstaande facturen overneemt en de betalingen verzorgt. Zij zorgen vervolgens voor incasso bij uw afnemers. Doordat er snel wordt betaald houdt u de cash-flow en liquiditeit op orde.

Kortom: een hele kunst om de juiste vraag en het juiste aanbod samen te brengen. Aan de diversiteit in opties ligt het niet, maar durft u in deze tijden de vraag nog te stellen?

Delen via

Zoeken naar: