Kennisplatform voor Oost Nederland
Maria Yarbug
Ernst & Young Nederland Senior Manager

Gelukkig nieuw jaar! Of toch niet?

Een korte introductie voor de lezers die mij niet kennen: mijn naam is Maria Yarbug, woonachtig in Oldenzaal. Ik ben nu ruim 16 jaar werkzaam als belastingadviseur in met name Oost Nederland en de opvolger van Arnold Poelstra bij EY Twente. Wat ik het leukst vind aan mijn rol is ondernemers (en hun families) te helpen bij het realiseren van hun ambities en dat gaat vaak verder dan alleen de fiscaliteit.

Vanuit dat perspectief is Prinsjesdag natuurlijk een belangrijk moment waar ik naar uit kijk, vooral omdat met ingang van het jaar 2023 (en verder) er veel belooft te veranderen. De reeds aangekondigde veranderingen zullen ook DGA’s treffen en als alle aangekondigde wijzigingen gezamenlijk worden bezien, kan helaas geen andere conclusie worden getrokken dan dat de belastingdruk op het totale inkomen en vermogen toe zal nemen.

Eerst het zuur…

De verhoging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (2022 nog € 395.000) wordt na twee jaar alweer ongedaan gemaakt, terwijl het tarief over de eerste schijf (in 2023 € 200.000) van 15% verhoogd wordt naar 19%. Ook in de inkomstenbelasting zal het box 2 tarief verhoogd worden en wordt box 3 voor beleggers/ vastgoedeigenaren onaantrekkelijker. Toch vallen deze ontwikkelingen in het niet als gekeken wordt naar de impact van een mogelijke versobering van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: verhuurd vastgoed zal als beleggingsvastgoed worden aangemerkt en in november 2022 zullen overige aanpassingen bekend worden gemaakt die vervolgens in het Belastingplan 2024 zullen worden meegenomen.

“Regeren is vooruitzien”. Daaraan ontbreekt het bij onze regering, getuige de soms onsamenhangende aanpassingen in wet- en regelgeving of de beperkte houdbaarheid van die wijzigingen. Het streven naar budgettaire neutraliteit, helpt daarin ook niet. Nog amper bekomen van de coronapandemie en de initiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne, wordt het ondernemen door ondernemers die wel een lange termijnvisie hebben (kenmerkend voor het familiebedrijf) daardoor erg uitdagend.

Dan ook iets zoets?

Vandaar dat ik hoop dat we de komende maanden toch nog positief verrast worden, bijvoorbeeld doordat reële bedrijfsopvolging daadwerkelijk eenvoudiger en eerlijker wordt de compensatie van de hoge energiekosten. Dan wordt het hopelijk ook fiscaal een gelukkig nieuw jaar…

Delen via

Zoeken naar: