Kennisplatform voor Oost Nederland
Gerwin Knippenborg
Knippenborg Subsidieadvies Subsidieadvies

Soms voel je het gewoon…

Ik weet niet hoe u het ervaart maar zo af en toe voel je gewoon dat er iets in de lucht hangt. Zo ervaar ik de laatste tijd dat in ondernemersland dingen echt veranderen. Bankdirecteuren die roepen dat ze niet weten wat ze over 5 jaar doen als de invloed van Big Data in dit tempo door gaat. Of notarissen die nadrukkelijk uitspreken dat Block Chain technologie hun werk gaat veranderen. Maar veel mooier is dat ondernemers zich collectief bewust lijken te zijn dat we moeten ‘vergroenen’. Je voelt gewoon de sense of urgency in de lucht hangen.

Vergroenen doen we natuurlijk niet alleen maar door mooie energie efficiënte ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het zonnedak van Tesla, maar ook met mooie energie efficiënte windmolens uit Nederland. Wereldwijd zetten bedrijven in op het ontwikkelen van technologie die ons helpt de aarde schoner te maken.

Maar zonder de maatschappelijke ondersteuning vanuit de overheid gaat het gewoon niet snel genoeg. De Nederlandse overheid is zich hiervan terdege bewust en wil graag de gestelde klimaatdoelen voor 2024 halen. De laatste jaren is daarom al het subsidiebudget voor o.a. de Stimulering van Duurzame Energieproductie (SDE) verviervoudigd (van 3 miljard naar 12 miljard). Naast de groeiende budgetten van diverse bestaande duurzame energiesubsidies, zijn er ook nieuwe subsidies in het leven geroepen, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de hernieuwbare energiesubsidies van de topsector Energie.

En ook de regionale overheden zoals gemeenten en provincies zijn zich bewust van hun sturende en stimulerende rol op dit gebied. Zo heeft bijna elke provincie wel budget beschikbaar voor ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en smart industrie.

Want dat we het allemaal slimmer en beter moeten gaan doen, is mij wel duidelijk geworden na het zien van de zeer boeiende maar toch enigszins angstaanjagende documentaire Before the Flood van Leonardo DiCaprio.  Je kunt je kop in het (kolen)zand steken en het probleem ontkennen, zoals Trump doet, maar daarmee komen we in ieder geval niet verder. En gelukkig denken meer mensen, bedrijven en overheden er zo over!

En het voelt gewoon goed! Dat we als ondernemers aan deze ontwikkelingen mee kunnen werken en daarmee een steentje bijdragen aan de realisatie van de milieudoelstellingen. Met z’n allen kunnen het verschil maken, of in ieder geval een bijdrage leveren. En dat is mooi!

Wilt u in contact komen met Gerwin Knippenborg of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.

Delen via

Zoeken naar: