Kennisplatform voor Oost Nederland
Gerwin Knippenborg
Knippenborg Subsidieadvies Subsidieadvies

‘Ze zijn toch zeker Sinterklaas niet’

Deze of andere gelijkluidende woorden hoor ik vaak van ondernemers als het om subsidies gaat. Ondernemers vinden het vaak onbegrijpelijk dat de overheid het nodig vindt om bedrijven subsidies  te geven. ‘Een goede onderneming zou zo’n ‘cadeautje’ van de overheid niet nodig hebben en het is weggegooid geld. Ze kunnen het geld beter aan andere zaken besteden.’

Maar kunnen ze dat geld echt beter besteden? Hebben subsidies nut? De negatieve verhalen blijven altijd lang hangen en krijgen ook de meeste aandacht in de media. Bijvoorbeeld de subsidie op hybride auto’s, waarbij er ongewild juist negatieve gevolgen zijn voor het milieu. Maar wie kan er een succesverhaal noemen? Wij natuurlijk wel, omdat dit ons dagelijks werk is, maar je zult de media er niet vaak over horen.

Laten we hier dan eens een geslaagd project noemen: Herman de Zonnestroomverdeler. De Amsterdamse onderneming Lens heeft in 2013 een zonnestroomverdeler ontwikkeld die de opgewekte zonne-energie van een gedeeld dak van een wooncomplex over meerdere elektriciteitsmeters in de woningen verdeeld. Dat was toen nog niet mogelijk. Deze  zonnestroomverdeler is ontwikkeld met behulp van de subsidie MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Lens heeft hiermee ook de Herman Wijffels Innovatieprijs gewonnen, omdat ze zonnestroom voor iedereen toegankelijk en rendabel hebben gemaakt.

De overheid heeft als taak het aansturen van onze maatschappij, net zoals wij ondernemers ons bedrijf aansturen. En hoe kun je zaken voor elkaar krijgen? Iedereen weet, met honing vang je meer vliegen dan met azijn. Of, om in de ‘decembersferen’ te blijven: wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.

Maar kun je de overheid daarmee met Sinterklaas vergelijken? Tegenwoordig zet de overheid vooral in op het bevorderen van het ontwikkelen van producten (R&D), personeel in dienst nemen of investeren in milieuvriendelijke en energiebesparende technieken. Denk hierbij aan de populaire en toegankelijke subsidies WBSO, EIA en MIA. De overheid draagt dan substantieel bij, met percentages van 30-40% subsidie. Maar vergeet niet dat 60-70% van de kosten dus door de ondernemer zelf gefinancierd moet worden. Dat maakt de goedheiligman al een stuk minder vrijgevig.

Heeft dat voor Sinterklaas spelen van de overheid wel nut? Voor de overheid is het voordeel dat ze hierdoor deze zaken niet zelf ter hand hoeven nemen. Denk hierbij aan het investeren in windparken, onderzoeken en haalbaarheidsstudies. Daarbij bereikt de overheid resultaat met slechts 30-40% van de kosten. Wij als ondernemer zouden heel blij worden als we, alles wat we willen bereiken, kunnen realiseren met deze percentages aan kosten! Conclusie is dat de overheid zeker Sinterklaas niet is, er worden geen echte cadeautjes uitgedeeld. Maar de overheid helpt wel ondernemers die willen investeren in mensen en milieu met het realiseren van hun doelen!

Wilt u in contact komen met Gerwin Knippenborg of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.

Delen via

Zoeken naar: