Kennisplatform voor Oost Nederland
Marcel Hielkema
VNO-NCW Midden Netwerken

Goed initiatief

Het voordeel van een vereniging als VNO-NCW Midden is dat je in vier provincies tegelijk massa kunt maken. Veel leden die de ondernemerslobby ondersteunen, die je boodschap of elkaar helpen versterken, met kennis en ideeën. Daarnaast zijn er genoeg onderwerpen die een regionale aanpak vragen, en ook daarin kunnen wij voorzien met onze organisatie, die gericht is op negen economische en geografische regio’s in Midden- en Oost-Nederland. Soms levert die structuur een rijk palet aan informatiestromen op. Dat werd goed duidelijk bij de lancering van de campagne “Zo werkt het”. Bent u op de hoogte?

“Zo werkt het” is een landelijke website over slim en duurzaam reizen met verwijzingen naar de regionale mobiliteitsprogramma’s, die werkgevers helpen met tools, tips en adviezen op maat. In ‘onze’ regio’s gaat het om vijf of zes programma’s, die op eigen benen staan maar wel dezelfde doelen hebben: ‘een bereikbaar, duurzaam en leefbaar Nederland’ (ik citeer). Heel goed dus dat er landelijk samenwerking is gevonden, met één verzamelpunt voor werkgevers die aan de slag willen met mobiliteitsvraagstukken. Dat wij op het verenigingskantoor dan zes keer geïnformeerd worden over dezelfde campagne nemen we op de koop toe.

Feit is dat landelijke ambities en doelen in de regio’s moeten landen. Werkgevers zoals u en ik zullen de uitvoering moeten oppakken. Wij wonen en werken weliswaar in hetzelfde gebied en er zijn veel overeenkomsten in knelpunten en belemmeringen bij het ondernemen, maar we zien ook de nodige verschillen. Elke situatie is uniek. Is uw bedrijf gevestigd in een buitengebied of op een bedrijfsterrein, komen uw werknemers uit de wijde omgeving of merendeels uit de stad, bent u goed of nauwelijks bereikbaar met OV? Mobiliteitsoplossingen kunnen heel divers zijn. Daarom is het goed dat VNO-NCW Midden betrokken is bij de regionale mobiliteitsprogramma’s en het werkgevers makkelijker maakt iets te doen aan slimmere mobiliteit. Minder auto’s in de spits, meer (elektrisch) fietsen, samen reizen, betere parkeervoorzieningen: er is van alles mogelijk. Maak gebruik van de fietsprobeeracties, deelauto’s, mobiliteitsscans of van maatwerkadvies van een mobiliteitsmakelaar. Is het niet voor het milieu, dan toch voor vitale werknemers of minder kosten.

Marcel Hielkema
voorzitter VNO-NCW Midden

Delen via

Zoeken naar: